Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění. Není-li výslovně stanoveno jinak, lze prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro osobní potřebu, neziskové a vědecké účely.
Není povoleno odstraňovat jakékoli informace o autorských právech uvedené v materiálech, jež si vytisknete nebo jejichž kopie si pořídíte. Články v E-psychologii mají charakter vědeckých prací a je možné je využívat s podmínkou řádného citování (viz citace obsažená v každém článku).
Publikování, redistribuce nebo jiné šíření obsahu nebo jeho části je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu redakce časopisu a autora (resp. autorů) příspěvků. Všechna práva vyhrazena.