„Hear the other side“: Red Book in the context of Jung´s conception of active imagination

Vladimír Chrz

Abstract

The study focuses on context, which enables the understanding of Jung´s Red book (Liber Novus). This book is understood as a document about Jung´s own active imagination. The active imagination is process mediating between conscious, intentional activity of ego on the one side and spontaneous, autonomous activity of unconsciousness on the other. The study focuses on some basic aspects of active imagination and their realization in the Red Book.

(Fulltext in Czech)

Keywords

Red Book, active imagination, dialog, transcendent function

Literature

Fordham, M. (1967). Active Imagination: Deintegration or Desintegration? Journal of Analytical Psychology, 12, 51–66.

Hillman, J. (1983). Healing fiction. Woodstock: Spring Publications.

Hillman, J. (2007). Mythical figures. Dallas: Spring Publications.

Chodorow, J. (1997). Jung on Active Imagination. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Chrz, V. (2010). Styly dialogického jednání: návrh konceptuálního rámce. In: Zábrodská, K., Čermák, I. (eds.) Kvalitativní přístupy a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR.

Chrz, V. (2011). Podoby a formy aktivní imaginace. Československá psychologie (v tisku).

Jung, C. G. (1956). Mysterium Coniunctionis: An Inquiry into the Separation and Synthesis of Psychic Opposites in Alchemy. London: Routledge.

Jung, C. G. (1971). Psychological Types. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Jung, C. G. (1993). Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Praha: Academia.

Jung, C. G. (1996). Sto dopisů. Praha: Sagittarius.

Jung, C. G. (1997). Transcendentní funkce. Výbor z díla II. – Archetypy a nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (1998). Vztahy mezi já a nevědomím. Výbor z díla III. – Osobnost a přenos. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (1999). Výbor z díla V. – Snové symboly individuačního procesu. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (2001). Výbor z díla IV. – Obraz člověka a obraz Boha. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (2010). Červená kniha. Praha: Portál.

Jung, C. G., Jaffé, A. (1998). Vzpomínky, sny a myšlenky. Brno: Atlantis.

Kastová, V. (2010). Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál. Kubin, A. (2008). Země snivců. Brno: Dokořán.

Miller, D. L. (1978). Hades and Dionysos: The Poetry of Soul. Journal of the American Academy of Religion, 46, 3, 331–335.

Miller, J. C. (2004). The Transcendent Function: Jung's Model of Psychological Growth through Dialogue with the Unconscious. New York: State University of New York Press.

Nietzsche, F. (2008). Zrození tragédie. Praha, Vyšehrad.

Pokorný, P. (1994). Píseň o perle: Tajné knihy starověkých gnostiků. Praha: Vyšehrad.

Poláková, J. (2008). Smysl dialogu: o směřování k plnosti lidské komunikace. Praha: Vyšehrad.

Romanyshyn, R. (2007). The Wounded Researcher: Research With Soul in Mind. New Orleans: Spring Journal Books.

Schopenhauer, A. (1998). Svět jako vůle a představa. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov.

Ulanov, A. B. (1997). Transference, the transcendent function, and transcendence. Journal of Analytical Psychology, 42, 119–138.

Wasserstrom, S. (1999). Religion after Religion: Gershom Scholem, Mircea Eliade, and Henry Corbin at Eranos. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Whitmont, E. C. (1993). The Alchemy of Healing: Psyche and Soma. Berkeley: North Atlantic Books.

Show all Hide