Troubles with imperatives: ethics in everyday practice

Jiří Jakubů

Abstract

Personal conviction, values and professional ethics are an inseparable part of psychologists´/psychot­herapists´ work. At solving ethical dilemmas, a mere application of ethical principles and standards is not sufficient and the psychological background of ethical stances of the psychologist/psychot­herapist must be taken into consideration. In the text, the author tries to accentuate, that ethical consideration, principles and decision-making are influenced by personality factors as well as by the dynamics of conscious and unconscious processes. In his view, the psychologists´/psychot­herapists´ own training experience is necessary.

(Fulltext in Czech)

Keywords

psychologist/psychotherapist, professional ethics, personal conviction, values, unconsciousness

Literature

Etchegoyen, R. H. (1991). The fundamentals of psychoanalytic technique. London: Karnac Books.

Freud, S. (1993). Konečná a nekonečná analýza. In Freud, S., Vybrané spisy II-III (431–451). Praha: Avicenum a Universe.

Freud, S. (1989). Nespokojenost v kultuře. In Freud, S., O člověku a kultuře (316–380). Praha: Odeon.

Freud, S. (1997a). Strukturální rozbor psychické osobnosti. In Freud, S., Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy: patnáctá kniha (49–68). Praha: Psychoanalytické nakladatelství.

Freud, S.(1997b). O světovém názoru. In Freud, S., Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy:pat­náctá kniha (130–149).Praha: Psychoanalytické nakladatelství.

Gabbard, G. O. (Ed.). (2005). Dlhodobá psychodynamická psychoterapia: základný text. Trenčín: Vydavateľstvo F.

Hanušová, I. (2004). Účinné faktory psychoterapie. In Vymětal, J. (ed.), Obecná psychoterapie (115–126). Praha: Grada.

Lindsay, G., Koene, C. K., Øvreeide, H., Lang, F. (2010). Etika pro evropské psychology. Praha: Triton.

Mikota, V. (1998). Obraz narcismu v soudobé psychoanalýze. In Psychoterapie V. Sborník přednášek PPF (93–112). Praha: Triton.

Mrkvička, J. (1996). Výzva k odpovědnosti  – etický základ terapeutické práce s partnery. In Plaňava, I. (ed.), Annales Psychologici 96. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university (113–116). Brno: Masarykova univerzita.

Payne, J. (2004). Etika a psychoterapie. In Vymětal, J. (Ed.), Obecná psychoterapie (171–181). Praha: Grada.

Thompson, M. (2004). Přehled etiky. Praha: Portál.

Show all Hide