Publication activity and citations of the Czech associate professors and professors in psychology

Marek Preiss ORCID logo
Galina Mačudová

Various parameters of publication activity according to the Web of Science are demonstrated on the sample of 109 associate professors and professors in psychology. 41 % of the sample publish only in Czech journals, 7 % do not publish in journals listed in the Web of Science at all. 29 % of the sample (32 persons) have not been cited at all, 40 % do not have any citation of a paper where associated professor/professor is the first author. The h-index equals 0 in 28 % of the sample. According to the Web of Science, associated professors and professors Kebza, Nakonečný, Břicháček, Kožený, Vymětal, Kratochvíl, Křivohlavý and Hoskovec had high number of publications (70 and more) although the types of publications vary (full papers vs. abstracts and other publication outputs). Among the journals with the highest impact factor, where Czech psychologists published, were American Journal of Psychiatry (professor Kožený, 1997) and American Psychologist (professors Hoskovec and Janoušek, 2004). The authors with the highest citations (in total) were Kožený, Fraňková and Balcar.

(Fulltext in Czech)

Keywords

publication activity, citation, Web of Science

Literature

Acuna, D.E, Allesina, S., & Kording, K.P. (2012). Future impact: Predicting scientific success. Nature 13. 9. 2012, vol. 489, 201–202.

Bezdíček, O., Preiss, M., & Dočkalová, E. (2009). Publikační aktivita a citovanost 85 českých aktivních profesorů a docentů v oboru psychologie: revize a odpověď na kritiku. Psychiatrie, 13, 108–113. Dostupné na WWW: http://www.tigis.cz/…2-3_2009.pdf

Preiss, M., Bezdíček, O., & Dočkalová, E. (2008). Který český psycholog je nejlepší? Psychologie Dnes, 12, 33.

Newman, E.F., & McKenzie, K. (2011). Research activity in british clinical psychology training staff: Do we lead by example? Psychology Learning & Teaching, 10(3), 228–238.

Meho, LI, & Yang, K. (2007). Impact of data sources on citation counts and rankings of LIS Faculty: Web of Science versus Scopus and Google Scholar. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(13), 2105–2125. Dostupné na WWW: http://sci2s.ugr.es/…Yang2007.pdf

Vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb. Dostupné na WWW: http://aplikace.msmt.cz/…neni_552.htm

Show all Hide