Psychosocial support for volunteers Czech Red Cross during the floods in the Czech Republic in 2013

Lucie Balarinová
Jana Zbořilová

Abstract

Activities of The International Red Cross and Red Crescent Movement has been since its’ founding based on the help of volunteers. Volunteers of the organization everyday fulfil their mission in more than 180 countries of the world. Everyone who experienced an exceptional incident is to a certain extent influenced by his experiences, not excluding volunteers, who help during floods, earthquakes, wars and other disasters. The aim of this study is devoted to how the volunteers of the Czech Red Cross perceive a psychosocial support in the context of the organization and in relation to their actual work during floods in the year 2013 in the Czech Republic. 40 volunteers were involved in the study. The research tool was a questionnaire which was composed from the recommendation for the National Red Cross and Red Crescent societies to gather information concerning care for their workers.

(Fulltext in Czech)

Keywords

Czech Red Cross, disaster, psychosocial support

Literature

Baštecká, B. (2004). Psychosociální pomoc. In Sborník příspěvků z konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí (11–18). Praha: Magistrát hlavního města Prahy.

Baštecká, B. a kol. (2005). Terénní krizová práce. Psychosociální intervenční týmy. Praha: Grada.

Baštecká, B. a kol. (2013). Psychosociální krizová spolupráce. Praha: Grada.

Česko. Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů.

Česko. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.

Česko. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. Český červený kříž. Mezinárodní hnutí ČK a ČP, Národní společnosti. Dostupné z WWW: http://cervenykriz.eu/cz/ns.aspx

Český červený kříž. Naše činnost, humanitární pomoc. Dostupné z WWW: http://www.cervenykriz.eu/cz/hj.aspx

Český červený kříž. (2013). Tisková zpráva Českého červeného kříže z 2. VI. 2013 povodně: Červený kříž je připraven. Dostupné z WWW: http://www.cervenykriz.eu/cz/tz.aspx

Český červený kříž. (2014). Stanovy ČČK ‒ Úplné znění včetně dodatků č. 1 až 8. Dostupné z WWW: http://www.cervenykriz.eu/…/stanovy.pdf

Český hydrometeorologický ústav. (2013). Předběžné hydrometeorologické shrnutí průběhu povodně v červnu 2013. Dostupné z WWW: http://www.mzp.cz/…nove_komise/$FILE/OTM_CHMU_20130­627.pdf

HZS ČR Středočeský kraj. (2013). Psychosociální podpora lidem zasaženým mimořádnou událostí. Dostupné z WWW: http://www.hzscr.cz/…dalosti.aspx

International Federation of Red Cross and Red Cressent Societies. Red Cross Red Crescent National Societies. Dostupné z WWW: http://www.ifrc.org/…l-societies/

International Federation Reference Centre for Psychosocial Support. (2009a). Psychosocial Support: Toward safe and healthy living. Dostupné z WWW: http://www.ifrc.org/…11-PS-LR.pdf

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2009b).

Caring for Volunteers: A psychosocial Support Toolkit. Dostupné z WWW: http://reliefweb.int/…0Toolkit.pdf

International Federation Reference Centre for Psychosocial Support (2009). Psychosocial interventions: a handbook. Dostupné z WWW: http://psp.drk.dk/…20LowRes.pdf

Jukl, M. (2010). Organizace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Základy mezinárodního humanitárního práva. In J. Hornych et al., Dobrovolná sestra (15–29). Praha: JS Partner.

Library Curtin University. (2014). Allied Health Honours Research Design 341: PICO/PICo? Dostupné z WWW: http://libguides.library.curtin.edu.au/content.php?…

Österreichischen Roten Kreuzes. (2015). National societies: PSS contact, work field. Dostupné z WWW: http://www.roteskreuz.at/…ch-republic/

Pracovní skupina pro vytváření a ověřování standardů psychosociální krizové pomoci a spolupráce při MV-GŘ HZS ČR (2010). Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek. Praha: MV – Generální ředitelství HZS ČR.

Princová, K. (2011). Pomoc lidem vzdáleným: Etická témata v zahraniční pomoci. Praha: Univerzita Karlova. Nepublikovaná disertační práce.

Psychosocial centre. (2015). Who we are. Dostupné z WWW: http://pscentre.org/…are/history/

Thormar, S. B., et al. (2012). Organizational factors and mental health in community volunteers. The role of exposure, preparation, training, tasks assigned, and support. Anxiety, Stress and Coping: International Journal. DOI:10.1080/106158­06.2012.743021.

Švejnoha, J. (2006). Historie Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. In A. Altrichterová, et al., Zdravotnický instruktor Českého červeného kříže (252). Praha: Úřad Českého červeného kříže.

Ústřední krizový tým ČČK. Kurz Základy PSP – 19. – 20. května 2012 – Praha – Černý most. Dostupné z WWW: http://www.ukt.cervenykriz.eu/…acerny-most/

Ústřední krizový tým ČČK. Ústřední krizový tým ČČK. Dostupné z WWW: http://ukt.cervenykriz.eu/

Ústřední krizový tým ČČK. (2010). UPZJ ČČK – Zahraniční aktivity v oblasti psychosociální pomoci. Dostupné z WWW: http://www.ukt.cervenykriz.eu/…i-v-ENPS.pdf

Ústřední povodňová komise ze dne 27. 6. 2013 č. 13. (2013). Usnesení. Dostupné z WWW: http://www.mzp.cz/…nove_komise/$FILE/usneseni%20UP­K%2013_2013.pdf

Víšek, J. (2012). Organizace záchranných činností v České republice. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.

United Nations. (2008). World Economic and Social Survey 2008: Overcoming Economic Insecurity. p. 80. Dostupné z WWW: http://www.un.org/…2008wess.pdf

Show all Hide