National Normative Study of Cognitive Determinants of Healthy Ageing – status report

Hana Štěpánková ORCID logo
Ondřej Bezdíček ORCID logo
Tomáš Nikolai ORCID logo
Karolína Horáková ORCID logo
Jiří Lukavský ORCID logo
Miloslav Kopeček

National Normative Study of Cognitive Determinants of Healthy Ageing (NANOK) at the National Institute of Mental Health, which is a successor of Prague Psychiatric Center, in 2012–2015 is, as we know, the first longitudinal project in the Czech Republic focusing on cognitive abilities in healthy older population.

Keywords

NANOK, normative study, aging

Literature

Albert, M. S., DeKosky, S. T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H. H., Fox, N. C., … Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s di­sease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s As­sociation workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s di­sease. Alzheimer’s & Dementia, 7(3), 270–279.

Alzheimer’s As­sociation. (2014). Alzheimer’s Disease Facts and Figures. Alzheimer’s & Dementia, 10(2). Available on https://www.alz.org/…res_2014.pdf

Amieva, H., Le Goff, M., Millet, X., Orgogozo, J. M., Pérès, K., Barberger-Gateau, P., … Dartigues, J. F. (2008). Prodromal Alzheimer’s di­sease: successive emergence of the clinical symptoms. Annals of Neurology, 64(5), 492–498.

Andel, R. (2014). Aging in the Czech Republic. The Gerontologist, 54(6), 893–900.

Albert, M. S., DeKosky, S. T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H. H., Fox, N. C., … Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s di­sease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s As­sociation workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s di­sease. Alzheimer’s & Dementia, 7(3), 270–279.

Alzheimer’s As­sociation. (2014). Alzheimer’s Disease Facts and Figures. Alzheimer’s & Dementia, 10(2). Available on https://www.alz.org/…res_2014.pdf

Amieva, H., Le Goff, M., Millet, X., Orgogozo, J. M., Pérès, K., Barberger-Gateau, P., … Dartigues, J. F. (2008). Prodromal Alzheimer’s di­sease: successive emergence of the clinical symptoms. Annals of Neurology, 64(5), 492–498.

Andel, R. (2014). Aging in the Czech Republic. The Gerontologist, 54(6), 893–900.

Benedict, R. H. B., Schretlen, D., Groninger, L., Dobraski, M., & Shpritz, B. (1996). Revision of the Brief Visuospatial Memory Test: Studies of normal performance, reliability, and validity. Psychological Assessment, 8(2), 145–153.

Berr, C., Wancata, J., & Ritchie, K. (2005). Prevalence of dementia in the elderly in Europe. Size & Burden of Mental Disorders in Europe, 15(4), 463–471.

Bezdíček, O., Balabánová, P., Havránková, P., Štochl, J., Roth, J., & Růžička, E. (2010). Srovnání české verze Montrealského kognitivního testu s Mini‑Mental State pro stanovení kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 73/106(2), 150–156.

Bezdíček, O., Lukavský, J., & Preiss, M. (2011). Validizační studie české verze dotazníku FAQ. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 74(1), 36–42.

Bezdicek, O., Motak, L., Axelrod, B. N., Preiss, M., Nikolai, T., Vyhnalek, M., … Ruzicka, E. (2012). Czech version of the Trail Making Test: normative data and clinical utility. Archives of Clinical Neuropsychology, 27(8), 906–914.

Bezdicek, O., Libon, D. J., Stepankova, H., Panenkova, E., Lukavsky, J., Garrett, K. D., … Kopecek, M. (2014a). Development, Validity, and Normative Data Study for the 12-Word Philadelphia Verbal Learning Test [czP®VLT-12] Among Older and Very Old Czech Adults. The Clinical Neuropsychologist, 28(7), 1162–81.

Bezdicek, O., Stepankova, H., Moták, L., Axelrod, B. N., Woodard, J. L., Preiss, M., … Poreh, A. (2014b). Czech version of Rey Auditory Verbal Learning test: Normative data. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 21(6), 693–721.

Bezdíček, O., Michalec, J., Nikolai, T., Štěpánková, H., Panenková, E., Harsa, P., … Růžička, E. (2014c). Validita Montrealského kognitivního testu pro detekci mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 77/110(1), 47–53.

Bezdicek, O., Lukavsky, J., Stepankova, H., Nikolai, T., Bradley, A., Michalec, J., … Kopecek, M. (in print). Prague Stroop Test: a valid tool for Parkinson’s Disease Mild Cognitive Impairment subtyping and normative data in older adults. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.

Bolceková, E., Čechová, K., Marková, H., Johanidesová, S., Štěpánková, H., & Kopeček, M. (2014). Criterion validity of the Bicycle Drawing Test in patients with cognitive deficit. In H. Štěpánková & R. Šlamberová (Ed.), Stárnutí 2014: Sborník příspěvků z Gerontologické mezioborové konference 3. LF UK v Praze, 24. – 25. října 2014 (s. 10–18). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3.lékařská fakulta. Available on http://www.konferencestarnuti.cz/…_sbornik.pdf

Burke, W. E., Tuttle, W. W., Thompson, C. W., Janney, C. D., & Weber, R. J. (1953). The Relation of Grip Strength and Grip-Strength Endurance to Age. Journal of Applied Physiology, 5(10), 628–630.

CZSO – Czech Statistical Office. (2010). Demografická ročenka ČR – 2009 [Demographic Yearbook of the Czech Republic – 2009]. Available on https://www.czso.cz/…9-uowylv5wyu

EuroCoDe. (2013). Prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe. Available on http://www.alzheimer-europe.org/…ia-in-Europe

Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). „Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 12(3), 189–198.

Forlenza, O. V., Diniz, B. S., Radanovic, M., Santos, F. S., Talib, L. L., & Gattaz, W. F. (2011). Disease-modifying properties of long-term lithium treatment for amnestic mild cognitive impairment: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science, 198(5), 351–356.

Ghezzi, L., Scarpini, E., & Galimberti, D. (2013). Disease-modifying drugs in Alzheimer's di­sease. Drug Design, Development and Therapy, (7), 1471–9.

Grober, E., Ocepek-Welikson, K., & Teresi, J. A. (2009). The Free and Cued Selective Reminding Test: evidence of psychometric adequacy. Psychology Science Quarterly, 51(3), 266–282.

Holtzer, R., Goldin, Y., Zimmerman, M., Katz, M., Buschke, H., & Lipton, R. (2008). Robust norms for selected neuropsychological tests in older adults. Archives of Clinical Neuropsychology, 23(5), 531–541.

ICD-10. (1992). International Classification of Diseases – 10th revision. Mental and Behavioural Disorders. World Health Organization; Psychiatrické centrum Praha.

Kopeček, M., & Kuncová, A. (2006). Efekt nácviku testu generování slov a testování alternativní verze. Pilotní studie. Psychiatrie, 10(4), 211–215.

Kørner, A., Lauritzen, L., Abelskov, K., Gulmann, N., Marie Brodersen, A., Wedervang-Jensen, T., & Marie Kjeldgaard, K. (2006). The Geriatric Depression Scale and the Cornell Scale for Depression in Dementia. A validity study. Nordic Journal of Psychiatry, 60(5), 360–364.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (Ed.). (2012). Neuropsychological assessment (5th edition). New York: Oxford University Press.

Lobo, A., Launer, L. J., Fratiglioni, L., Andersen, K., Di Carlo, A., Breteler, M. M., … Hofman, A. (2000). Prevalence of dementia and major subtypes in Europe: A collaborative study of population-based cohorts. Neurologic Diseases in the Elderly Research Group. Neurology, 54(11 Suppl 5), S4–9.

Lurija, A. R. (1984). Cognitive development: its cultural and social foundations (8th print). Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Mack, W. J., Freed, D. M., Williams, B. W., & Henderson, V. W. (1992). Boston Naming Test: Shortened Versions for Use in Alzheimer’s Di­sease. Journal of Gerontology, 47(3), P154–P158.

Mátl, O., Holmerová, I., & Mátlová, M. (2014). Zpráva o stavu demence 2014: existují v krajích České republiky významnější rozdíly?. Praha: Česká alzheimerovská společnost.

Meyers, J. E., & Meyers, K. R. (1995). Rey complex figure test and recognition trial: Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Mitchell, A. J. (2009). A meta-analysis of the accuracy of the mini-mental state examination in the detection of dementia and mild cognitive impairment. Journal of Psychiatric Research, 43(4), 411–431.

Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., … Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society, 53(4), 695–699.

Nikolai, T., Bezdíček, O., Vyhnálek, M., & Hort, J. (2012). Mírná kognitivní porucha: diagnostická jednotka nebo stadium předcházející demenci? Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 56(4), 374–390.

Nikolai, T., Vyhnálek, M., Štěpánková, H., & Horáková, K. (2013). Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby. Psychiatrické centrum Praha.

Nikolai, T., Vyhnálek, M., Rubínová, E., & Hort, J. (2014). Neuropsychologická diagnostika v úvodních stadiích Alzheimerovy nemoci. In H. Štěpánková, C. Höschl, & L. Vidovićová (Ed.), Gerontologie – současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd (s. 141–155). Praha: Karolinum.

Nikolai, T., Štěpánková, H., Michalec, J., Bezdíček, O., Horáková, K., Marková, H., Růžička E. & Kopeček, M. (2015). Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 78/111(3), 292–299.

Pachana, N. A., Byrne, G. J., Siddle, H., Koloski, N., Harley, E., & Arnold, E. (2007). Development and validation of the Geriatric Anxiety Inventory. International Psychogeriatrics / IPA, 19(1), 103–114.

Panenková, E., Lukavský, J., & Kopeček, M. (2015). Pilotní studie metody pro skrínink mírné kognitivní poruchy. In 32. Psychologické dny: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie, 11. – 13. září 2014, Olomouc (s. v tisku). Praha: Českomoravská psychologická společnost.

Pfeffer, R. I., Kurosaki, T. T., Harrah, C. H., Jr, Chance, J. M., & Filos, S. (1982). Measurement of functional activities in older adults in the community. Journal of Gerontology, 37(3), 323–329.

Prince, M., Bryce, R., Albanese, E., Wimo, A., Ribeiro, W., & Ferri, C. P. (2013). The global prevalence of dementia: A systematic review and metaanalysis. Alzheimer’s & Dementia, 9(1), 63–75.

Rey, A. (1958). Memorisation d’une serie de 15 mots en 5 repetitions. In A. Rey (Ed.), L’examen clinique en psychologie. Paris: Presses Universitaires de France.

Rivera Mindt, M., Byrd, D., Saez, P., & Manly, J. (2010). Increasing Culturally Competent Neuropsychological Services for Ethnic Minority Populations: A Call to Action. The Clinical Neuropsychologist, 24(3), 429–453.

Royle, J., & Lincoln, N. B. (2008). The Everyday Memory Questionnaire – revised: Development of a 13-item scale. Disability & Rehabilitation, 30(2), 114–121.

Rubínová, E., Nikolai, T., Marková, H., Šiffelová, K., Laczó, J., Hort, J., & Vyhnálek, M. (2014). Clock Drawing Test and the diagnosis of amnestic mild cognitive impairment: Can more detailed scoring systems do the work? Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 36(10), 1076–1083.

Sallinen, J., Stenholm, S., Rantanen, T., Heliövaara, M., Sainio, P., & Koskinen, S. (2010). Hand-grip strength cut points to screen older persons at risk for mobility limitation. Journal of the American Geriatrics Society, 58(9), 1721–1726.

Sheikh, J. I., & Yesavage, J. A. (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontologist, 5, 165–173.

Stepankova, H., Jarolimova, E., Dragomirecka, E., Sobotkova, I., Sulova, L., Bezdicek, O., … Holmerova, I. (2012). On Geropsychology in the Czech Republic. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 25(3), 161–166.

Štěpánková, H., & Kopeček, M. (2014). Neuropsychologický screening kognitivních poruch u starší populace. In H. Štěpánková, C. Höschl, & L. Vidovićova (Ed.), Gerontologie – současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd (s. 117–139). Praha: Karolinum.

Štěpánková, H., Nikolai, T., Lukavský, J., Bezdíček, O., Vrajová, M., & Kopeček, M. (2015). Mini-Mental State Examination – česká normativní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 78/111(1), 57–63.

Thomas-Anterion, C., Ribas, C., Honore-Masson, S., Million, J., & Laurent, B. (2004). Evaluation de la plainte cognitive de patients Alzheimer, de sujets MCI, anxiodépressifs et de témoins avec le QPC (Questionnaire de Plainte Cognitive). NPG Neurologie – Psychiatrie – Gériatrie, 4(20), 30–34.

Troyer, A. K., Leach, L., & Strauss, E. (2006). Aging and response inhibition: Normative data for the Victoria Stroop Test. Neuropsychology, Development, and Cognition. Section B, Aging, Neuropsychology and Cognition, 13(1), 20–35.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2013). World Population Ageing 2013. Available on http://www.un.org/…eing2013.pdf

Vodička, J., Pecková, L., Kopal, A., & Chrobok, V. (2010). Vyšetření čichu u neurologických onemocnění pomocí Testu parfémovaných fixů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 73/106(1), 45–50.

Wechsler, D. (1997a). WMS-III Wechsler memory scale (3rd edition). San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Wechsler, D. (1997b). WAIS-III Wechsler adult intelligence scale (3rd edition). San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Show all Hide