Punishment and rewards, used in scout groups: could we exchange them for „respectfull approach“?

Kristýna Baumová, Marek Kolařík

Abstract

This study deals primarily with the question:„Which punishment and rewards are used by contemporary Czech scout guides?“. Our goal was to find out if there is any scout group, where no punishment and rewards are being used and on the other hand, if there is any scout group, which strictly sticks to the old tradition of upbringing methods. Other goals are to verify: if the upbringing methods used by scout guides changed anyhow in time, if the system of upbringing methods influences the relationship between guides and children and if there is any difference between perceiving rewards and punishment by children and by guides.

The research attended 131 volunteers from 14 scout groups, thereof 11 were the terrestrial scout groups, the rest of them were water scouts. I chose the method of a qualitative questionnaire, which was created on the basis of previous interview, used in the pilot study. After filling out the questionnaires, there was also a thematic discussion involving all members of the particular groups. 18 volunteers filled out an on-line form of questionnaire, without following discussion. The results show that there is a big difference between the upbringing methods used by various Czech scout guides. The research revealed two scout groups, guides of which use the alternative upbringing methods, based on respectful access to children. This means that systems like that can work in scout groups, but we find making this big change of access to children very hard, because of the socio-historical context of our country. The other results say that the system of raising methods does influence the relationship between a guide and a child. The majority of Czech scout groups have changed these methods in accordance with development of education in society.

(Fulltext in Czech)

Keywords

upbringing, punishment, reward, intrinsic motivation, scouting

Literature

Azoulay, D. (1999). Encouragement and logical consequences versus rewards and punishment: a reexamination. The Journal of Individual Psychology, 55(1), 91–99.

Baumová, K. (2014). Používání odměn a trestů v současném českém skautingu. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého. Nepublikovaná diplomová práce.

Faber, A., Mazlish, E. (2012). How to talk so kids will listen & listen so kids will talk. New York: Simon & Schuster.

Kohn, A. (1999). Punished by Rewards: The trouble with gold stars, incentive plans, A´s, Praise and other bribes. New York: Houghton Mifflin Company.

Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, T. (2008). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála.

Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing.

Matějček, Z. (2012). Po dobrém nebo po zlém? Praha: Portál.

Nováčková, J. (2008). Mýty ve vzdělávání. Kroměříž: Spirála.

Nováčková, J. (2011). Jak se z touhy učit stane sběratelství známek [video]. <http://www.youtube.com/watch?…>

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Říčan, P. (2013). S dětmi chytře a moudře. Praha: Portál.

Show all Hide