Working with hyperactive children’s parents: conceptions and theoretical frames

Lenka Lacinová, Petra Škrdlíková

Abstract

The contribution outlines principles and basic theoretical starting points of one of the forms of help for parents of unsettled and hyperactive children. It describes aims and activities of parents groups organized by the Club of Parents and Friends of Unsettled and Hyperactive Children under the Centre for Family and Social Care in Brno.

(Fulltext in Czech)

Keywords

hyperactive children's parents, ADHD, parents groups

Literature

Adesida, O., & Foreman, D. (1999). A Support Group for Parents of Children with Hyperkinetic Disorder: An Empowerment Model. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 4, 567 – 578.

Campbell, R., & Likesová P. (1999). Znáte mě vůbec? Praha: Návrat domů.

Campbell, R. (2001). Hledám svou cestu. Praha: Návrat domů.

Cassidy, J. (1999). The Nature of the Child’s Ties. In J. Cassidy, P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment theory and research (1 – 20). New York: Guilford Press.

Cloud, H., & Townsend, J. (1999). Děti a hranice. Praha: Návrat domů.

Corneau, G. (2004). Anatomie lásky. Praha: Portál.

Čáp, J. (1996). Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV.

Drtílková, I., & Šerý, O. (2007). Hyperkinetická porucha/ADHD. Praha: Galén.

Egbert, N. & Polk, D. (2006). Speaking the Language of Relational Maintenance: A Validity Test of Chapman‘s (1992) Five Love Languages. Communication Research Reports, 23, 19 – 26.

Erikson, E. H. (2002). Dětství a společnost. Praha: Argo.

Grych, J. H., & Fincham, F. D. (Eds.) (2001). Interparental Conflict and Child Development: Theory, Research and Application. New York: Cambridge University Press.

Harrison, C., & Sofronoff, K. (2002). ADHD and Parental Psychological Distress: The Role of Demographics, Child Behavioural Characteristics, and Parental Cognitions. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 703–711.

Hesse, E. (1999). The Adult Attachment Interview: Historical and current Perspectives. In J. Cassidy, P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment theory and research (395 – 433). New York: Guilford Press.

Chapman G., & Campbell R. (2005). Děti a pět jazyků lásky. Praha: Návrat domů.

Kastová, V. (2004). Otcové – dcery, matky – synové. Praha: Portál.

Kulísek, P. (2000). Problémy teorie raného citového přilnutí (attachment). Československá psychologie, 44, 404–423.

Lacinová, L. (2002). Proměny současné rodiny s malými dětmi. In I. Plaňava & M. Pilát (Eds.): Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 149–157.

Lacinová, L., Michalčáková, R., & Ježek, S. (v tisku). Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie.

Langmeier, J., Balcar, K., & Špitz, J. (2000). Dětská psychoterapie. (Druhé, rozšířené a přepracované vydání). Praha: Portál.

Matějček, Z. (1992). Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN. Matějček, Z. (2003). Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál.

Marvin, R. S., & Britner, P. A. (1999). Normative Development: The Ontogeny of Attachment. In J. Cassidy, P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment theory and research (44 – 67). New York: Guilford Press.

Orr, J. M., Miller, R. B., & Polson, D. M. (2005). Toward Standard of Care for Child ADHD: Implications for Marriage and Family Therapists. Journal of Marital and Family Therapy, 31, 191 – 205.

Paclt, I. a kol. (2007). Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada.

Plaňava, I. (2000). Manželství a rodiny. Brno: Doplněk.

Prekopová, J. (1996). Malý tyran. Praha: Portál.

Prekopová, J., & Schweizerová, Ch. (2008). Neklidné dítě. Praha: Portál.

Spratt, E. G., Saylor, C. F., & Macias, M. M. (2007). Assesing Parenting Stress in Multiple Samples of Children with Special Needs (CSN). Families, Systems, & Health, 25, 435 – 449.

Thomas, A., & Chess, S. (Eds) (1977). Temperament and Development. New York: Brunner/Mazel Publications.

Trapková, L., & Chvála, V. (2004). Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál.

Show all Hide