Mobile application First Psychic Help: An aid in stabilizing a person in a difficult life situation

Martina Wolf Čapková
Jana Majzlíková

The smartphone app ‚First Mental Aid‘ is designed to present to the user ways that they could help people who are in an acute crisis. What we understand first mental aid to mean is a set of simple procedures whose goal is the stabilization of the person's mental state, i.e. securing basic human needs.

https://doi.org/10.29364/epsy.360

(Fulltext in Czech)

Literature

Baštecká, B. a kol. (2013). Psychosociální krizová spolupráce. Praha: Grada Publishing.

Dohnal, D., Dohnalová, S. (2017). Psychologická první pomoc. In N. Špatenková a kol., Krize a krizová intervence. 27–41. Praha: Grada Publishing.

Hasičský záchranný sbor ČR (2010, listopad). Osnovy odborné přípravy pro poskytování první psychické pomoci. Nepublikovaný interní materiál.

Show all Hide