Personality characteristics of convicted women

Daniela Kocmanová

Abstract

The research study concentrated on the personality of convicted women and has an exploratory character. The personality was examined by the Cloningers´ Temperament and Character Inventory – revised (TCI-R). The research took place in Prison Světlá nad Sázavou and the sample included 263 convicted women. Data analysis was focused on identifying personality differences in the dimensions between criminal and non-criminal female populations. Overall, five personality dimensions were identified in which the criminal female population statistically significantly differs from the norm – Novelty seeking, Reward dependence, Persistence, Self-directedness, and Self-transcendence.

https://doi.org/10.29364/epsy.455

(Fulltext in Czech)

Keywords

convicted women, personality, Cloninger's Temperament and Character Inventory TCI-R

Literature

Allnutt, S., Wedgwood, L., Wilhelm, K., Butler, T. (2008). Temperament, substance use and psychopathology in a prisoner population: Implications for treatment. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 11, 969–975. https://doi.org/…670802415350

Atarhouch, N., Hoffmann, E., Adam, S., Titeca, J., Stillemans, E., Fossion, P., Lebon, O., Servais, L. (2004). Évaluation des traits caractéristiques de la psychopathie chez les adolescents délinquants. L‘Encéphale, 30(4), 369–375. doi.org/10.1016/S0013–7006(04)95450–4

Blatníková, Š., & Netík, K. (2007). Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti (psychologické a kriminologické aspekty). IKSP.

Blatníková, Š., & Netík, K. (2008). Predikce vývoje pachatele. IKSP.

Blatný, M. (2010). Moderní teorie temperamentu. In M. Blatný (Ed.), Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy (s. 21–41). Grada.

Cloninger, C. R. (1994). Temperament and personality. Current Opinion in Neurobiology, 4(2), 266–273. doi.org/10.1016/0959–4388(94)90083–3

Cloninger, C. R. (2000). A practical way to diagnosis personality disorder: a proposal. Journal of Personality Disorders, 14(2), 99–108. https://doi.org/…2000.14.2.99

Cloninger, C. R., & Svrakic, D. M. (1997). Integrative psychobiological approach to psychiatric assessment and treatment. Psychiatry, 60(2), 120–141. https://doi.org/…997.11024793

Dolan, M., & Rennie, C. (2007). Is juvenile psychopathy associated with low anxiety and far in conduct-disordered male offenders? Journal of Anxiety Disorders, 21, 1028–1038. https://doi.org/….2006.11.008

Drahý, F., Hůrka, J., & Petras, M. (2018). SARPO: charakteristiky odsouzených v českých věznicích: deskriptivní studie. Vězeňská služba České republiky.

Falk, Ö., Sfendla, A., Brändström, S., Anckarsäter, H., Nilsson, T., & Kerekes, N. (2017). Personality and trait aggression profiles of male and female prison inmates. Psychiatry Research, 250, 302–309. https://doi.org/….2016.12.018

Gerlová, E., & Weiss, P. (2006). Sexuální agrese u žen. Česká a slovenská psychiatrie, 1, 18–23.

Giotakos, O., Markianos, M., Vaidakis, N., Chistodoulou, G. (2004a). Sex hormones and biogenic amine turnover of sex offenders in relation to their temperament and character dimensions. Psychiatry Research, 127(3), 185–193. https://doi.org/….2003.06.003

Giotakos, O., Vaidakis, N., Markianos, M., Spandoni, P., & Christodoulou, G. N. (2004b). Temperament and character dimensions of sex offenders in relation to their parental rearing. Sexual and Relationship Therapy, 19(2), 141–150. https://doi.org/…410001691352

Gregorová, S. (1998). Juvenilná delinkvencia v kontexte Cloningerovho modelu osobnosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 4, 339–347.

Gustavson, C., Ståhlberg, O., Sjödin, A. K., Forsman, A., Nilsson, T., & Anckarsäter, H. (2007). Age at onset of substance abuse: a crucial covariate of psychopathic traits and aggression in adult offenders. Psychiatry Research, 153(2), 195–198. https://doi.org/….2006.12.020

Hajdúk, M., Heretik, A., & Heretik, A. (2016). Temperament, charakter a poruchy osobnosti. Česká a Slovenská Psychiatrie, 112(1), 24–30.

Heinzen, H., Köhler, D., Godt, N., Geiger, F., & Huchzermeier, C. (2011). Psychopathy, intelligence and conviction history. International Journal of Law and Psychiatry, 34(5), 336–340. https://doi.org/….2011.08.002

Heretik, A. (1999). Extrémna agresia: Forenzná psychológia vraždy. Diel 1. Psychoprof.

Hildebrand, M. M., & Culhane, S. E. (2015). Personality characteristics of the female serial murderer. Journal of Criminal Psychology, 5(1), 34–50. https://doi.org/…04-2014-0007

Hosák, L., Csémy, L., Preiss, M., & Čermáková, E. (2005). Predikce úspěšnosti ústavní odvykací léčby u závislých na metamfetaminu. Česká a slovenská psychiatrie, 2, 82–87.

Karlsson, L. C., Soveri, A., Saarinen, M., & Weizmann-Henelius, G. (2016). The role of set-shifting ability in differentiating between subgroups of female violent offenders. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 27(5), 745–759. https://doi.org/…2016.1152589

Kožený, J., Tišanská, L. (1998). Formální vlastnosti dotazníku TCI testované na datech adolescentů. Československá psychologie, 1, 75–83.

Kožený, J., Tišanská, L., Dvořák, V. (1998). Osobnostní profil detoxikovaných žen s diagnózou F10.2: Prediktivní potenciál Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru. Československá psychologie, 1, 84–90.

Kuchařová, J. (2005). Dotazník temperamentu a charakteru TCI-r: pokus o validizaci. [Diplomová práce]. Univerzita Karlova.

Lennox, Ch., & Dolan, M. (2014). Temperament and character and psychopathy in male conduct disordered offenders. Psychiatry Research, 215(3), 706–710. http://dx.doi.org/….2014.01.019

Lukasiewicz, M., Falissard, B., Michel, L., Neveu, X., Reynard, M., & Garsquet, I. (2007). Prevalence and factors associated with alcohol and drug-related disorders in prison: A French national study. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 2(1). https://doi.org/…747-597X-2-1

Marešová, A., Kotulan, P., & Martinková, M. (2009). Výzkum prvovězněných žen. Sonda do problematiky žen v ČR v posledních cca 10 letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných. IKSP. Pelissolo, A., Ecochard, P., & Falissard, B. (2008). Psychometric characteristics of Cloninger’s cri­teria for personality disorder in a population of French prisoners. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 17(1), 30–34. https://doi.org/10.1002/mpr.239

Polišenská, V. A. (2009). Popis osobnosti pachatele trestného činu vloupání dle Cloningerova dotaznníku teperamentu a charakteru. Československá psychologie, 53(6), 545–555.

Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2012). Inteligence a agresivita pachatelů majetkové trestné činnosti. Československá psychologie, 56(6), 574–583.

Praško, J. (2015). Poruchy osobnosti. Portál.

Preiss, M., & Klose, J. (2001). Diagnostika poruch osobnosti pomocí teorie C. R. Cloningera. Psychiatrie, 5(4), 226–231.

Preiss, M., Kuchařová, J., Novák, T., Štěpánková, H. (2007). The Temperament and Character Inventory – revised (TCI-R): A psychometric characteristics of the Czech version. Psychiatria Danubia, 19(1–2), 27–34.

Ruchkin, V. V., Eisemann, M., Hägglöf, B., & Cloninger, C. R. (1998). Interrelations between temperament, character, and parental rearing in male delinquent adolescents in Northern Russia. Comprehensive Psychiatry, 39(4), 225–230. doi.org/10.1016/S0010–440X(98)90065–7

Silvestri, M., & Crowther-Dowey, Ch. (2008). Gender and Crime. Sage.

Sturup, J., Karlberg, D., Fredriksson, B., Lihoff, T., & Kristiansson, M. (2016). Risk assessments and recidivism among a population-based group of Swedish offenders sentenced to life in prison. Criminal Behaviour and Mental Health, 26(2), 124–135. https://doi.org/…002/cbm.1941

Svrakic, D. M., Draganic, S., Hill, K., Bayon, C., Przybeck, T. R., & Cloninger, C. R. (2002). Temperament, character, and personality disorders: etiologic, diagnostic, treatment issues. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106(3), 189–195. https://doi.org/…2002.02196.x

Urbanová, M., & Večeřa, M. (2004). Ženská delikvence: teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Masarykova univerzita.

Vězeňská služba České republiky (2010–2020). Statistické ročenky. Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky. https://www.vscr.cz/…nske-sluzby/.

Wiklund, G., Ruchkin, V. V., Koposov, R. A., & af Klinteberg, B. (2014). Pro-bullying attitudes among incarcerated juvenile delinquents: Antisocial behavior, psychopathic tendencies and violent crime. International Journal of Law and Psychiatry, 37(3), 281–288. https://doi.org/….2013.11.019

Show all Hide