Searching for True Trust

Roman Hytych

Abstract

According to Abhidhamma, a culture specific ethical-psychological system which inspired a psychotherapeutical approach of satitherapy, trust is one of the key abilities of the mind. The case study demonstrates the development of client´s ability of healthily grounded trust in the process of psychotherapy through cultivation of mindfulness and the growth of client´s compe­tences to cope more ably with daily life.

(Fulltext in Czech)

Keywords

Abhidhamma, trust, psychotherapy, satitherapy, mindfulness

Literature

Benda, J., & Horák, M. (2008). Moudrost abhidhammy v psychoterapii: Hojivé balzámy pro duši. Psychoterapie: Praxe–Inspirace–Konfrontace, 2 (2), 85–93.

Čermák, I., & Štěpaníková, I. (1998). Metody kontroly validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie, 42 (1), 50–62.

Frýba, M. (2008a). Psychologie zvládání života: Aplikace metody Abhidhamma. Boskovice: Albert.

Frýba, M. (2008b). Buddhova meditace všímavosti a vhledu. Boskovice: Albert.

Frýba, M. (2003). Umění žít šťastně. Praha: Argo.

Frýba, M. (2002). Principy satiterapie. Praha: Ateliér satiterapie.

Gendlin, E. T. (2003). Fokusing. Praha: Portál.

Hájek, K. (2007). Psychosomatické přístupy léčení strachu a úzkosti. In Vymětal, J. a kol., Speciální psychoterapie (2. přeprac. vyd.). Praha: Grada, s. 219–258.

Hájek, K. (2002a). Tělesně zakotvené prožívání. Praha: Karolinum.

Hájek, K. (2002b). Satiterapeutické kotvení ve skutečnosti. Praha: Ateliér satiterapie.

Hytych, R. (2003). Vztah slovo-skutečnost v souvislosti se změnou osoby. Konfrontace: časopis pro psychoterapii, 14 (2), 98–103.

Hytych, R. (2007). Etika ve vztahu s klientem: od vnějšího tlaku k vnitřní motivaci. Zpravodaj pedagogicko–psychologického poradenství, 48, 66–71.

Hytych, R. (2008a). Smrt a nesmrtelnost. Praha: Triton.

Hytych, R. (2008b). Hrozby a možnosti přechodů. Psychoterapie: Praxe–inspirace–konfrontace, 2 (2), 79–85.

Hytych, R., & Mezulianek, L. (2007). Zodpovědné tvoření: psychohygiena pro pedagogy. In Assenza D. (Ed.), Praktické rady budoucím učitelům, řešení problémů 2. díl. Olomouc: Centrum inovativního vzdělávání, A & M Publishing, s. 206–254.

Kratochvíl, S. (1998). Základy psychoterapie. Praha: Portál.

Miovsky, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Němcová, M. (2002). Úvod do satiterapie. Praha: Ateliér satiterapie.

Němcová, M. (1993). Techniky průzkumu psychotopu. Velká Bíteš: Ateliér satiterapie.

Rogers, C. R. (1997). Ako byť sám sebou. Bratislava: IRIS.

Trávníček, Z. (2006).Tělo jako nástroj emancipace v Buddhově nauce. In Doležalová, I., Hamar, N., & Bělka, L. (eds.), Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita, s. 159–167.

Vogt, B. (1999). Skill and Trust. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Show all Hide