Influence of liberty in upbringing on self-efficacy <br/> in preschool children

Júlia Berthótyová

Abstract

The purpose of this article is to investigate the influence of liberty in upbringing on self-efficacy and resilience in preschool children. As a theoretical framework of this paper we chose the concept of self-efficacy created by A. Bandura. The empirical part is focused on the institution of kindergarten. It maps the background in kindergartens by means of both quantitative and qualitative research. The aim is to define which opportunities of increasing self-efficacy are provided in kindergartens, in comparison to the family milieu. We are interested in degree of liberty given in kindergartens and in families.

(Fulltext in Czech)

Keywords

resilience, upbringing, kindergarten

Literature

Břicháček, V. (2003). Člověk si potřebuje vyzkoušet své síly. Psychologie dnes, 9 (3), 12–13.

Čáp, J. (1990). Psychologie mnohostranného vývoje člověka. Praha: SPN.

Gillernová, I. (2007). Edukační interakce dospělých a dětí. In Krámský, D. (Ed.), Humanitní vědy dnes a zítra (205–219). Liberec: Nakladatelství Bor.

Horáková Hoskovcová, S. (2004). Vnímaná osobní účinnost dětí předškolního věku. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Hoskovcová, S. (2004). Odolnost dítěte vůči stresu. In Šulová, L. (Ed.), Problémové dítě a hra (B 1.3). Praha: Raabe.

Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada.

Hošek, V. (1997). Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum.

Kebza, V., & Šolcová, I. (2008). Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 52 (1), 1–19.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Mareš, J. (2001). Teoretické přístupy ke zkoumání sociální opory. In Mareš, J. (Ed.), Sociální opora u dětí a dospívajících I. Hradec Králové: Nucleus.

Newman, T. (2002). Promoting resilience: A review of effective strategies for child care services. Exeter: University of Exeter.

Seligman, M., et al. (1996). The optimistic child : a proven program to safeguard children against depression and build lifelong resilience. New York: Harper Perennial.

Show all Hide