The Scenotest – analysis possibilities for practice and research

Pavel Humpolíček

Abstract

The Scenotest is an inspirative projective technique which can be used in psychotherapy and also in assessment (mainly in personality and social/relationship assessment in childhood). The article is aimed at summarizing basic information about this method – partly from literature (Ermert, 1997; Staabs, 2001 etc.), partly from the author’s research and work experience. The article describes the method, main functions of the Scenotest, possible ways of stage analysis, stage building processes, and provides a detailed description of formal and content analysis parameters or proceedings.

(Fulltext in Czech)

Keywords

The Scenotest, projection, psychotherapy, assessment, von Staabs

Literature

Altman, Z. (1998). Test stromu. Praha: PPP.

Axline, V. M. (1947). Play therapy: The inner dynamics of childhood. Cambridge: Houghton Mifflin.

Borecký, V. (1996). Mimetická konstruktivní hra, in: Imaginace a kultura. Praha: Karolinum. S.59–68.

Borecký, V. (1974). Interpretační hypotézy technik univerza a práce s experimentální verzí testu. Psychiatrická klinika Brno-Bohunice [nepublikovaná materiálová práce].

Cooper, J. C. (1987). An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols. NY: W. W. Norton & Co. Inc.

Dahlke, R. (2000). Nemoc jako symbol. Praha: Pragma.

Engels, H. (1957). Eine spezielle Untersuchungsmet­hode mit dem Sceno-Test (von Staabs-Test) zur Erforschung der normalen kindlichen Persönlichkeit. Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhan­dlung.

Ermert, C. (1997). Scenotest-Handbuch: Scenotest-Diagnostik; Anleitung zur Durchführung und Auswertung; Entwicklung und Evaluation. Bern: Hans Huber.

Fliegner, J. (1995). Scenotest-Praxis: ein Handbuch zur Durchführung, Auswertung und Interpretation. Heidelberg: Asanger.

Gitlin-Weiner, K., Sandgrund, A., & Schaefer, Ch. (Eds.). (2000). Play Diagnosis and Assessment. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Höhn, E. (1951). Entwicklungsspe­zifische Verhaltensweisen im Sceno-test. Sonderdruck der Zeitschrift für Psychotherapie und medizinische Psychologie, 1 (2).

Humpolíček, P. (2004 a). Scénotest – příručka pro praxi. Brno: M.S.D.

Humpolíček, P. (2004 b). Scénotest – specifika formální a obsahové analýzy u dětí se soudně nařízenou ústavní výchovou z důvodu asociálního chování. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně [disertační práce].

Humpolíček, P. (2005). Specifika stavby scény u dětí s poruchami chování. In Heller, D., Procházková, J.; & Sobotková, I., Psychologické dny 2004: Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci [AUPO, Psychologica 35].

Jäger, R. S. (1986). Der diagnostische Prozess. Eine Diskussion psychologischer und methodischer Randbedingungen. Göttingen: Hogrefe.

Knehr, E. (1961, 1982). Konfliktgestaltung im Scenotest. München: Reinhardt.

Oaklander, V. (2003). Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp.

Petermann, F. (1994). Verhaltenstherapie mit Kindern. Baltmannsweiler: Röttger.

Royt, J. (1998). Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha: Mladá fronta.

Schaefer, Ch. E., & O´Connor, K. J. (Eds.). (1983). Handbook of Play Therapy. New York: John Willy&Sons.

Schaefer, Ch. E., Githin, K., & Sangrund, A. (1991, 1994). Play Diagnosis and Assessment. New York: John Willey & Sons.

Staabs, G. von (2001). Scénotest. Praha: Testcentrum.

Stora, R. (1963). Le test de dessin de l'arbre, principales méthodes.

Psychologie projective I. Numéro 225, 17 (fasc. 2–7), p. 253–265.

Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál.

Svoboda, M., Krejčířová, D., & Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.

Show all Hide