Child in Substitute Care System - conference with international participation, Brno, 20th November 2009

Eva Pavlíková
Conference report in Czech


(Fulltext in Czech)

Literature

Langmeier, J.; Matějček, Z. (1968). Psychická deprivace v dětství. Praha: SZdN, 2. přeprac. vyd.

Šlesingerová, K. (2004). Děti do tří let v evropských ústavech. Náhradní rodinná péče, 2004(3), 21–23. Dostupný též z WWW: <http://www.rodina.cz/…ata/nrp3.pdf>.

Show all Hide