Biological families of children suggested for placing in substitute care

Irena Sobotková ORCID logo

Malfunctioning biological families are a controversial topic. On the one hand, anonymous putting babies away into baby-boxes and childbirth with a covert maternal identity have been legalized in the Czech Republic; on the other hand, biological parents are searched for to meet their children living in foster families. There is a strong myth about biological family and blood bonds as irreplaceable, but there are also strong prejudices against people who failed in parenting. Opinions swing like a pendulum, guesses and variously justified assertions are standing against each other. The media has big influence on public opinion, but does not always present the problem of substitute family care and institutional foster care earnestly and duly. The aim of this contribution is to present acquired data concerning biological families that are obviously more objective indicators than opinions and speculations.

(Fulltext in Czech)

Literature

Asistované setkání pěstounských rodičů s biologickými (2009). Průvodce náhradní rodinnou péčí, X (6), 19–21.

Ebel, A. (2009). Praxisbuch Pflegekind. Informationen und Tipps für Pflegeeltern und Fachkräfte [E-book]. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Formánek, O. (2004). Jak nabídnout více dětem i pěstounům. Náhradní rodinná péče, 7 (2), 15–17.

Koluchová, J. (1987). Diagnostika a reparabilita psychické deprivace. Praha: SPN.

Matějček, Z. (1986). Rodičovství biologické a psychologické. In Sborník z 3. konference o náhradní rodinné péči, Olomouc 1984 (119–128). Praha: MPSV ČSR.

Matějček, Z. (1992). O jistotě a bezpečí (psychologická úvaha). In Sborník ze 4. konference o náhradní rodinné péči (80–86). Praha: MPSV ČR.

Matějček, Z. (1995). Dopis sociálním pracovnicím a pracovníkům. In Sborník z V. konference sociálních pracovníků k rodinné problematice (30–37). Praha: MPSV.

Matějček, Z. (2004a). Psychologické eseje (z konce kariéry). Praha: Karolinum.

Matějček, Z. (2004b). Příprava koncepce péče o děti bez vlastního rodinného zázemí. Nepublikovaný rukopis.

Matějček, Z. (2004c). Základní teze k „Péči o děti (nejen) do tří let věku bez rodinného zázemí“ z hlediska dětské psychologie. Nepublikovaný rukopis.

Neil, E., Beek, M., Schofield, G. (2003). Thinking about and managing contact in permanent placements: the differences and similarities between adoptive parents and foster carers. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8, 401–418.

Pavlíková, E. (2009). Konference s mezinárodní účastí „Dítě v systému náhradní péče“, Brno 20. 11. 2009. E-psychologie [online], 3(4), 87–93 [cit. 12. 1. 2010]. Dostupný z WWW: <http://e-psycholog.eu/…ikova-zp.pdf>.

Sobotková, I. (2008). Situace v náhradní rodinné péči a její alternativy. In Náhradní výchova dětí – možnosti a meze, sborník z kolokvia I (113–121). Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

Šabatová, A., Šlesingerová, K. (2004). Dítě je neoddělitelná součást rodiny. Náhradní rodinná péče, 7 (3), 12–13.

Šturma, J., Rieger, Z. (2009). Říci osvojeným dětem pravdu o adopci? (Polemika). Psychologie dnes, 15 (12), 30–31.

Vrtbovská, P. (2005). Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti. Praha: Institut náhradní rodinné péče Natama.

Show all Hide