Meaningfulness of life and emotionality

Petra Sobková, Peter Tavel

Abstract

The connection between emotionality and meaningfulness of life is often discussed nowadays. Some research results suggest a connection. The goal of our research was to place the problematic of meaningfulness of life into the context of human emocionality and to find out if there is a connection between subjectively experienced meaningfulness and human emocionality. Questionnaires were used as a method of data collection: Logo-test, the questionnaire of life meaningfullness and the PANAS-X test (Positive and Negative Affect Schedule – Expanded Form). The questionnaires were distributed among university students (N=120). To prove the stated hypothesis methods of descriptive statistics were used. The research suggests that both positive and negative emotions are closely associated with perceived existential frustration.

(Fulltext in Czech)

Keywords

emotion, meaning of life, existential frustration, Logo-test, PANAS-X

Literature

Balcar, K. (1995a). Standardizace dotazníku „Logo-test“ na vzorku studujících českých vysokých škol. Československá psychologie, 39, 5, 400–405.

Balcar, K. (1995b). Životní smysluplnost, duševní pohoda a zdraví. Československá psychologie, 39, 5, 420–424.

Frankl, V. E. (1994). Člověk hledá smysl: Úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.

Frederickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. American Psychologist [online], 56, 3, 218–226 [cit. 2010–02–17]. Dostupné z WWW: <http://www.unc.edu/…ons/role.pdf>.

Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.

King, L. A., & Napa, Ch. K. (1998). What makes a life good? Journal of Personality and Social Psychology [online]. 75, 1, 156–165 [cit. 2010–02–17]. Dostupné z WWW: <http://www.mysmu.edu/…apa_1998.pdf>.

King, L. A. , & Hicks, J. A. (2006). Positive affect and meaning in life: The intersection of hedonism and eudaimonia. In Wong, P. T., & Fry, P. S. (Eds.), The Human Quest for Meaning. New York: Oxford University Press.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J., & Del Gaiso, A. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology[online]. 90, 179–196 [cit 2010–02–17]. Dostupné z WWW: <http://sites.google.com/…joshuahicks/>.

Lukasová, E. S. (1992). Logo-Test. Chrudim: Nakladatelství MAC­H.

Mareš, J. (2001). Pozitivní psychologie: Důvod k zamyšlení i výzva. Československá psychologie, 45, 2, 97 – 117.

Tavel, P. (2003). Pojem Wille zum Sinn u Viktora E. Frankla. Nepublikovaná disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Tavel, P. (2007). Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla. Praha/Kroměříž: Triton.

Watson, D., & Clark, A. L. (1994). The PANAS-X : Manual for the Positive and Negative Affect Schedule – Expanded Form. Iowa: The University of Iowa.

Show all Hide