The influence of society on personality assessment

Stanislava Svěchotová

Abstract

In her contribution, the author links her long time personal experiences from two areas of applied psychology. Following her previous article (2009, Vol. 3, No. 4) on personal and collective identity and on the background of reflections on typical phenomena of our days, the author compares different theories and approaches to personality in human resources management and in psychoanalysis.

(Fulltext in Czech)

Keywords

human resources practice, psychoanalytical approach, contemporaneous phenomena, narcissism, character pathologies

Literature

Česko. (2004). Vyhláška č. 487/2004 Sb. O osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sbo­ru.

Česko. (2003). Zákon č. 361/2003 Sb. O služebním poměru příslušníků bezpečnostních sbo­rů.

Freud, A. (2006). Já a obranné mechanismy. Praha: Portál.

Fromm, E. (1992). Mít nebo být. Praha: Naše vojsko.

Fromm, E. (1969). Lidské srdce, jeho nadání k dobru a zlu. Praha: Mladá fronta.

Fromm, E. (1997). Anatomie lidské destruktivity. Praha: Lidové noviny.

Hroník, F. (2002). Poznejte své zaměstnance – vše o assessment centre. Brno: ERA GROUP.

Chasseguet-Smirgel, J. (2001). Kreativita a perverze. Praha: Portál.

Koubek, K. (2007). Test kresby lidské postavy. Praha: Testcentrum.

Poněšický, J. (2003). Úvod do moderní psychoanalýzy. Praha: Triton.

Pöthe, P. (2001). Kriminální chování a kvalita raného vztahu. Praha, Futurum.

Šebek, M. (1999). Identita v posttotalitní realitě. Revue psychoanalytické psychoterapie, 1999, 1, 1, 7 – 15.

Šebek, M. (1995). Nadjá v post-totalitním světě. Československá psychologie, 6, 550–558

Show all Hide