The meaning of a theoretical frame in the research of psychotherapy from a "postmodern" perspective

Leoš Zatloukal

Abstract

In the first part, the article focuses on the development of theories and their impact on knowledge and practice. The second part is dedicated to psychotherapy, the author describes two (meta-)theories – medical and contextual model – and their impact on research and practice in psychotherapy. In the first part, the article focuses on the development of theories and their impact on knowledge and practice. The second part is dedicated to psychotherapy, the author describes two (meta-)theories – medical and contextual model – and their impact on research and practice in psychotherapy.

(Fulltext in Czech)

Keywords

psychotherapy, research, theory

Literature

Bačová, V. (2000). Súčasné smery v psychológii: Hľadanie alternatív pozitivizmu. Prešov: Prešovská univerzita.

Bateson, G. (2006). Mysl a příroda: nezbytná jednota. Praha: Malvern. Bělohradský, V. (1997). Mezi světy & mezisvěty: Filosofické dialogy. Praha: Votobia.

Berger, P. L., Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.

Bertens, H., Natoli, J. (2005). Encyklopedie postmodernismu. Brno: Barrister & Principal.

Castelnuovo, G., Faccio, E., Molinari, E., Nardone, G., Salvini, A. (2005). Evidence based approach in psychotherapy: The limitations of current Empirically Supported Treatments paradigms and of similar theoretical approaches as regards establishing efficient and effective treatmensts in psychotherapy. Brief strategic and systemic therapy European review, 2, 229 – 248.

Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Duncan, B. L., Miller, S. D., Sparks, J. A. (2004). The heroic client: A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome-informed therapy. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass.

Evans, K. (2009). Praxe založená na důkazech nebo důkazy podložené praxí: Integrativní pohled na výzkum psychoterapie. Psychoterapie, 3, 95 – 107.

Evans, K. (2007). Život v 21. století: Gestalt terapeuti hledají nové paradigma. Psychoterapie 1, 172 – 182.

Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy: Vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia.

Feyerabend, P. K. (2001). Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.

Feyerabend, P. (2004). Věda jako umění. Rychnov nad Kněžnou: Ježek.

Frank, J. D., Frank, J. B. (1991) Persuasion and healing. 3rd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Goodheart, C. D., Kazdin, A. E., Sternberg, R. J. (eds.).(2006). Evidence-based psychotherapy: Where practice and research met. Washington, DC: American Psychological Association.

Greenberg, L. S., Watson, J. C. (2006). Change process research. In Norcross, J. C., Levant, R., Beutler, L. (eds.), Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, D. C.: American Psychological Association, 81–88.

Grenz, S. J. (1997). Úvod do postmodernismu. Praha: Návrat domů. Harrington, A. et al. (2006). Moderní sociální teorie: Základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál.

Hill, C. E. (2006). Qualitative research. In Norcross, J. C., Levant, R., Beutler, L. (eds.), Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, D. C.: American Psychological Association, 74–80.

Hollon, S. D. (2006). Randomized clinical trials. In Norcross, J. C., Levant, R., Beutler, L. (eds.), Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, D. C.: American Psychological Association, 96–104.

Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha: Portál. Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Portál.

Kazdin, A. E. (ed.). (2003). Methodological issues and strategies in clinical research. 3rd ed. Washington, DC: American Psychological Association. Keeney, B. (1990). Improvisational therapy: A practical guide for creative clinical strategies. New York: The Guilford.

Keeney, B. (2009) The creative therapist: The art of awakening a session. New York: Routledge.

Kihlstrom, J. F. (2006). Scientific research. In Norcross, J. C., Levant, R., Beutler, L. (eds.), Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, D. C.: American Psychological Association, 23–30.

Kratochvíl, S. (2002). Základy psychoterapie. 4. vyd. Praha: Portál.

Kriz, J. (1988). Facts and artefacts in social science: An epistemological and methodological analysis of empirical social science research techniques. Hamburg: McGraw-Hill.

Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

Lambert, M. J. (ed.). (2004). Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change. 5th ed. New York: John Wiley and sons.

Lambert, M. J., Okiishi, J. C., Finch, A. E., Johnson, L. D. (2003). Outcome assesment: From conceptualization to implementation. In Kazdin, A. E. (ed.). Methodological issues and strategies in clinical research. 3rd ed. Washington, DC: American Psychological Association, 619–634.

Loewenthal, D., Snell, R. (2003). Post-modernism for psychotherapists: A critical leader. New York: Brunner-Routledge.

Neubauer, Z. (2007a). O počátku, cestě a znamení časů: Úvahy o vědě a vědění. Praha: Malvern.

Neubauer, Z. (1994). Přímluvce postmoderny. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Jůza a Jůzová.

Neubauer, Z. (2007b). T. S. Kuhn (1923 – 1996) in memoriam. In Neubauer, Z. O počátku, cestě a znamení časů: Úvahy o vědě a vědění. Praha: Malvern, 171 – 188. Neubauer, Z. (2007c). Věda proti pavědám. In Neubauer, Z. O počátku, cestě a znamení časů: Úvahy o vědě a vědění. Praha: Malvern, 225–242.

Neubauer, Z. (2007d) Zachraňte jevy aneb Chvála bláznovství. In Neubauer, Z. O počátku, cestě a znamení časů: Úvahy o vědě a vědění. Praha: Malvern, 2007, 69–108.

Norcross, J. C., Levant, R., Beutler, L. (eds.). (2006). Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, D. C.: American Psychological Association.

Persons, J. B., Silberschatz, G. (2003). Are results of randomized controlled trials useful to psychotherapists? In Kazdin, A. E. (ed.), Methodological issues and strategies in clinical research. 3rd ed. Washington, DC: American Psychological Association, 547–568.

Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada.

Reed, G. M. (2006). Clinical expertise. In Norcross, J. C., Levant, R., Beutler, L. (eds.), Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, D. C.: American Psychological Association, 13–22.

Ritzer, G. (1996). Mcdonaldizace společnosti. Praha: Academia. Rosenhan, D. L. (1984). On being sane in insane places. In Watzlawick, P. (ed.), The invented reality. New York: W. W. Norton, 117–144.

Slaterová, L. (2008). Pandořina skříňka: Nejvýznamnější psychologické experimenty dvacátého století. Praha: Dokořán + Argo.

Sprenkle, D. H., Davis, S. D., Lebow, J. L. (2009). Common factors in couple and family therapy: The overlooked foundation for effective practice. New York: The Guilford.

Stake, R. E. (2004). Standards-based and responsive evaluation. Thousand Oaks: Sage.

Sternberg, R. J. (2006). Evidence-based practice: Gold standard, gold plated, or fool’s gold? In Goodheart, C. D., Kazdin, A. E., Sternberg, R. J. (eds.), Evidence-based psychotherapy: Where practice and research met. Washington, DC: American Psychological Association, 261–272.

Timuľák, L. (2005). Současný výzkum psychoterapie. Praha: Triton.

Vybíral, Z. (2006). Psychologie jinak: Současná kritická psychologie. Praha: Academia.

Wampold, B. E. (2006). Not a scintilla of evidence to support empirically supported treatments as more effective than other treatments. In Norcross, J. C., Levant, R., Beutler, L. (eds.), Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, D. C.: American Psychological Association, 299–307.

Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate: Models, methods and findings. Mahwah: Lawrence Elbraum Associates.

Wampold, B. E. (2006). The psychotherapist. In Norcross, J. C., Levant, R., Beutler, L. (eds.) Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, D. C.: American Psychological Association, 200–207.

Watzlawick, P. (1998). Jak skutečná je skutečnost? Hradec Králové: Konfrontace.

Watzlawick, P. (1990). Therapy is what you say it is. In Zeig, J. K., Gilligan, S. G. (eds.), Brief therapy: Myths, methods, and metaphors. New York: Brunner/Mazel, 55–61.

Yalom, I. D. (2003). Chvála psychoterapie. Praha: Portál.

Zatloukal, L. (2007). Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapeutických přístupů. Psychoterapie 1, 183 – 203.

Show all Hide