Číslo 1, ročník 4, 2010

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, s nadcházejícím jarem, na které se po letošní dlouhé zimě těšíme snad více než kdy jindy, přinášíme novou nabídku příspěvků E-psychologie. Náš časopis tak vstupuje do čtvrtého kalendářního roku své existence. Už dávno není mezi psychologickými časopisy benjamínkem – úspěšně prošel svými ranými vývojovými stádii a věříme, že má před sebou neméně vydařenou budoucnost.
Dík za jeho zdárný vývoj patří samozřejmě vám, čtenářům a čtenářkám, kteří jej svým zájmem podporujete, a především samotným přispěvatelům, autorkám a autorům jednotlivých příspěvků.
Aktuální číslo E-psychologie je vskutku pestré a inspirativní, neboť nabízí poznatky týkající se různých etap životní dráhy člověka i aplikovaných oblastí psychologie.
O problematice předčasně narozených dětí se více dozvíte díky zprávě E. Pavlíkové a L. Novotné, informujících o průběhu Celoevropského dne předčasně narozených dětí (Prematurity Day) konaného koncem minulého roku v Praze.
Mnoho již bylo napsáno o tom, jak významný vliv na celkový vývoj dítěte má kvalita jeho rodinného prostředí. Ne každé dítě má však to štěstí vyrůstat ve fungující rodině. V této souvislosti se poněkud kontroverznímu tématu selhávajících biologických rodin dětí, jež jsou navrhovány do náhradní rodinné péče, ve svém příspěvku fundovaně věnuje I. Sobotková. Na základě konkrétních číselných údajů a statistik nabízí objektivnější pohled na biologické rodiny a otevírá prostor pro další možné diskuse na toto citlivé téma.
Zajímavým příspěvkem k bližšímu poznání složité dynamiky rodinných vztahů je výzkum R. Michalčákové a kol., zaměřený na studium vztahu mezi citovou vazbou dospívajících k rodičům a pociťovanými strachy v rané adolescenci.
Jiný pohled na vývojové období adolescence přináší studie J. Dalajky a J. Širůčka o vztahu víry ve spravedlivý svět k aspektům životní spokojenosti patnáctiletých. Konkrétně se věnuje tomu, jakým způsobem víra ve spravedlivý svět vstupuje do vztahu mezi depresivitou a jedincem prožívanou psychosociální zátěží.
Vyvažujícím příspěvkem obracejícím pozornost od mládí k pozdějším vývojovým obdobím je recenze knihy P. Grusse „Perspektivy stárnutí z pohledu celoživotního vývoje“ z pera K. Balcara. Tuto kvalitní publikaci by rozhodně neměli přehlédnout odborníci a studenti všech oborů, které se lidským životem v jeho vývoji zabývají.
Za pozornost určitě stojí také recenze M. Ivanovičové na knihu „Moderní psychologie pro právníky“ od policejní a soudní psycholožky L. Čírtkové. Čtivá a aktuální publikace je věnována velice závažné oblasti, kde se potkává právo s psychologií, a jistě si také najde svoje čtenáře.
Významnou součástí aktuálního čísla E-psychologie je také obsáhlý příspěvek M. Jániše věnovaný účinným faktorům skupinové psychoterapie, které se uplatňují v dosažení změny v terapii. Autor upozorňuje, že současná psychoterapeutická praxe není dostatečně propojená s výzkumem a naznačuje, že právě pokroky v této oblasti mohou přispět ke zlepšení psychoterapeu­tických služeb.

Věřím, že si z nabídky nové E-psychologie vyberete a přeji Vám hodně jarní radosti a energie do práce i studia.

Alena Slezáčková
(březen 2010)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Diskuse

Zprávy

Recenze