Číslo 1, ročník 5, 2011

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máme za sebou období masopustních zábav, první jarní den, přechod na letní čas a teď vychází i první, jarní číslo E-psychologie roku 2011. Co nabízí?

V rámci výzkumných studií si František Baumgartner a Zuzana Zacharová položili komplikovanou otázku: Jak spolu budou korelovat Test intelektového potenciálu, Situational Test of Emotional Understanding, Trait Emotional Questionnaire – Adolescent Short Form, Tromsø Social Intelligence Scale a Children's Coping Strategies Checklist; a co to znamená na úrovni operacionalizo­vaných pojmů; tedy v případě, že respondenty jsou děti ve věku 10–11 let? Ve druhé výzkumné studii Lea Takács, Eliška Kodyšová, Kateřina Kejřová a Martina Bartošová na základě vlastních dat od matek, většinou prvorodiček, které porodily v porodnicích v ČR, vstupují do diskuse o tom, co může být ve hře, když se žena rozhoduje o způsobu výživy svého dítěte, resp. když se potýká s problémy při zahájení kojení.

přehledových studiích Michal Stríženec, emeritní vědecký pracovník Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislavě, prezentuje rozsáhlý seznam literatury, jejíž společný jmenovatel by šlo označit jako více či méně metaforické počiny v úsilí o překonání vzdálenosti mezi fyzikou a psychologií; značnou část těchto titulů přibližuje v tematicky uspořádaných anotacích; aby nakonec sám kriticky zvážil otázku: Vznikla nová vědecká disciplína – kvantová psychologie? Vladimír Chrz svou přehledovou studii věnuje rozboru a výkladu pojmů zprostředková­vajících vhled do Jungovy Červené knihy – v návaznosti na ediční počin nakladatelství Portál z roku 2010; na slavnostní setkání, které se u příležitosti této události uskutečnilo 21. 10. 2010 (viz Michal Horažďovský: Zpráva z červené konference. E-psychologie, 2010, roč. 4, č. 4); a implicitně i v návaznosti na autorovo vlastní bádání v oblasti poetiky, zvláště té, která se rozehrává v napětí mezi psychologickou vědou a uměním.

Ve svém příspěvku z praxe se Jiří Jakubů, s využitím dvou konkrétních případů z praxe psychoterapeutické, zamýšlí nad otázkou: Jak reagovat na etická dilemata, která vyplývají z vlastní psychické dynamiky psychologa? Jiří Diamant v autobiografické perspektivě zprostředkovává půl století úžasného vývoje mladého vědeckého oboru – neuropsychologie; a na základě této své zkušenosti odhaduje výzvy, jež by mohly orientovat vývoj tohoto oboru v 21. století.

Zprávu o činnosti a výhledech Stálé komise pro dopravní psychologii při Evropské federaci psychologických asociací podává Martin Kořán, který v komisi působí za ČR od roku 1999.

Rubrika Recenze přináší tři příspěvky. Knihu Versatilní vedení – Dynamická rovnováha manažerských dovedností, od trojice autorů: Karel Pavlica, Eva Jarošová a Robert B. Kaiser; doprovázející metodickou příručku pro trénující Trénink sociálních a manažerských dovedností; určenou tedy především trénovaným vedoucím, manažerům – recenzuje Simona Hoskovcová. Irena Wágnerová podává zevrubnou informaci o české verzi dotazníku Golden Profiler of Personality, kterou standardizovali a k vydání v Testcentru připravili Václav Havlůj, Simona Hoskovcová a Markéta Niederlová. A nakonec, jak to dopadlo, když se ilustrátor a učitel tohoto umění zabýval psychologickými aspekty schopnosti obratně se vyjádřit obrazem – se dočteme v recenzi Jiřího Hoskovce na knihu Marka Wigana Vizuální myšlení.

Tvorba našich autorek a autorů se tedy, naštěstí, neřídí cyklem ročních období mírného pásu, a tak si čerstvé plody jejich práce můžeme užívat čtyřikrát do roka. Za redakci E-psychologie tudíž poděkování patří autorkám a autorům, čtenářkám a čtenářům přejeme inspirativní četbu a spolu se všemi se budeme těšit na příští, letní číslo.

Miroslav Klusák
(duben 2011)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze