Číslo 4, ročník 5, 2011

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

Končíme rok 2011 a čeká nás podle různých proroctví přelomový rok 2012. S obavami i rozechvěním jsme očekávali ale také nástup roku 2000, nástup Věku Vodnáře, konec světa měl nastat i v květnu minulého roku. Pro psychology by snad mohla být pro příští rok inspirativní připomínka Festingerovy studie „Když se proroctví nenaplní“ (When prophecy fails) o tom, co se s lidmi děje, když očekávaný konec světa nenastane. V soudný den 21. prosince roku 1954 čekali přívrženci proroctví „sestry Thedry“ na přílet mimozemských bytostí. Spolupracovníci Leona Festingera pozorovali chování přívrženců sekty poté, co se nic nestalo. V roce 2012 se totéž datum nabízí k opakování takového pozorování. Přívrženci sekty zážitek tehdy zpracovali v přesvědčení, že svou koncentrovanou energií katastrofu odvrátili. Festinger to vysvětluje potřebou jedince vyhnout se kognitivní disonanci.

Kognitivní disonanci jako by se nám snažili stále navozovat nejen proroci různých konců světa, ale také mnozí další, kteří prostřednictvím médií stále šíří zprávy, které mají vyvolat nejistotu, úzkost a paniku – pád Eura, hospodářská krize, zhroucení důchodového systému. Na druhou stranu bylo v roce 2011 nejméně zabitých na silnicích, míra nezaměstnanosti se drží v rozumných hranicích, tržby za předvánoční nákupy nezaznamenaly pokles, je mír (slovo tolik zprofanované, až bychom si ho zapomněli vážit). Nejistota, disonance a hledání konsonance dlouhodobě vyčerpává, ale uchopena za správný konec může navodit konstruktivní změ­nu.

V tomto čísle časopisu se neodrazila „blbá nálada“, o které se stále mluví. Naopak nabízíme pestrou škálu témat. Z výzkumných studií zaujme pojednání o Testu čtyř živlů. Obtěžování středoškolských studentek a studentů ze strany vyučujících je dalším tématem, které můžeme zařadit mezi jevy, se kterými se asi budeme potýkat stále. Článek K. Malindové o osobnostních vlastnostech nezaměstnaných osob se zdravotním postižením správně připomíná, že dlouhodobá nezaměstnanost není jen otázkou společenské nabídky, ale také osobnosti jedince, který nemá práci, což by mělo vyústit v přiměřenou intervenci při práci s těmito lidmi. Přehledové studie jsou z oblasti pedagogické – nabízejí přehled výzkumů v oblasti školní psychologie a také přehled o problematice dyslexie nevidomých dětí. Číslo je zaokrouhleno zprávami a recenzemi. Přejeme všem čtenářům dobrou náladu, optimismus a stabilitu vzrostlého stromu!

Simona Hoskovcová

Prosinec 2011
Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze