Číslo 4, ročník 10, 2016

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na obrazovky vašich počítačů se dostává poslední číslo E-psychologie ročníku 2016.
Rubrika Výzkumné studie obsahuje čtyři příspěvky, pokrývající široká témata prakticky v průběhu celého života. Výzkum Z. Škodové s názvem „Je osobnosť typu D riziková z hľadiska rozvoja syndrómu vyhorenia?“ se věnuje souvislostem mezi osobností typu D a syndromem vyhoření u studentů pomáhajících profesí. Příspěvek E. Richterové a G. Seidlové Málkové s názvem „Čtenářské profily dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s typicky se vyvíjejícími vrstevníky“ sleduje čtenářské profily dětí z 1. a 4. ročníku ZŠ s vývojovou dysfázií. Psychometrická studie autorů H. Cíglera, J. Širůčka, P. Traspe a I. Skalkové s názvem „Reanalýza testu DISMAS: Reliabilita a obsahová analýza“ se zabývá testem Diagnostika struktury matematických schopností, který slouží k zjišťování obtíží v rozvoji matematických schopností u dětí v prvním stupni ZŠ. Článek také poskytuje konkrétní doporučení pro další používání testu v běžné diagnostické praxi. Rubriku uzavírá příspěvek Š. Mošťkové a I. Sobotkové s názvem „Příbuzenská pěstounská péče: Když dítě vychovávají prarodiče“, jde o kvalitativní výzkum prarodičů, kteří v pěstounské péči vychovávají alespoň jedno vnouče.

Jediná přehledová studie tohoto čísla s názvem „Intervence v oblasti vývoje raných gramotnostních dovedností – přehled poznatků“ (autorka G. Seidlová Málková) podává stručný přehled poznatků z oblasti cílených intervenčních programů pro podporu vývoje počátečního čtení a psaní.

V rubrice Zprávy můžete najít zprávu B. Baštecké o setkáních Etické rady EFPA, které v roce 2016 proběhly v Istanbulu a Luxemburgu. A. Nohavová a J. Mareš v následující zprávě poskytují přehled konferencí a jiných významných událostí proběhnuvších v roce 2016 v České republice, které souvisí s výukou psychologie a s její didaktikou.

V rubrice Recenze P. Kusý recenzuje monografii Spánek a snění. Vědecké poznatky a jejich psychoterapeutické využití autorky A. Plhákové, která zpracovala problematiku spánku a snů z vědeckého hlediska.

Rok 2016 se v našem časopisu nesl ve znamení snahy o další zvyšování kvality pro čtenáře i publikující autory. Naší žádosti o indexaci v databázi SCOPUS zatím nebylo vyhověno. Redakce E-psychologie má tedy velkou motivaci nadále zvyšovat úroveň časopisu.

Všem našim čtenářům, přispěvatelům i recenzentům přejeme úspěšný rok 2017.

Katarína Millová
únor 2017

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze