Číslo 4, ročník 11, 2017

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři časopisu E-psychologie,

poslední číslo časopisu ročníku 2017 přichází na svět v době novoroční a tak mi dovolte, aby vám jménem svým za redakční radu a výkonnou redakci popřála do roku 2018 hodně energie, jen překonatelné překážky a hlavně zřetelnou převahu dobrých dní nad těmi špatnými. Doufejme, že i pro časopis E-psychologie, který vstupuje do svého 12. ročníku, bude tento rok úspěšný.

Navzdory náročným a obtížným podmínkám, které vycházejí z logického a pochopitelného akcentu na směřování výsledků výzkumů do časopisů s impaktem či zahrnutých v „uznatelných“ databázích, bychom chtěli podpořit autory kvalitních a zajímavých studií, aby náš časopis s velkou výhodou, kterou skýtá jeho „open access“, neopomíjeli. Pozitivním a následováníhodným příkladem by mohl být koneckonců případ jedné v E-psychologii uveřejněných empirických studií s poměrně výlučným tématem nakažlivého zívání, jejíž výsledky byly v loňském roce ocitovány v systematickém review, které bylo publikováno v prestižním časopise s impakt faktorem překračujícím číslo 8. Ale dost již scientometrie!

Časopis E-psychologie je otevřeným prostorem pro zajímavé výsledky (nejen) tuzemského výzkumu, pro přehledové a metodické studie, ale také pro diskuse a příspěvky z praxe. Za uplynulých jedenáct let časopis ušel dlouhou cestu a věříme, že na kvalitě uveřejňovaných příspěvků lze pozorovat zřetelný progres.

Složení čtvrtého čísla je tematicky bohaté a doufám, že si v něm každý čtenář nalezne něco, co vyhoví jeho chuti a potřebám. Bylo by redundantní opakovat v editorialu obsah čísla a zdržovat vás od čtení a tak už jen popřeji vám čtenářům, aby vás toto číslo obohatilo a nám z časopisu E-psychologie hodně dobrých příspěvků přicházejících do redakce. Ať je z čeho „vybírat“!

Mějte se pěkně po celý rok!

Lenka Lacinová

Leden 2018

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Diskuse

Zprávy

Recenze