Číslo 1, ročník 13, 2019

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři, příznivci odborných informací z oblasti psychologie,

v letošním roce se vám dostává před vaše oči (ti z vás, kteří raději něco svíráte pevně v rukou, si články vytiskněte :-), první číslo časopisu E-psychologie.

Začínáme třináctý ročník a vůbec se této „magické“ číslovky nebojíme. Na konci dubna při setkání redakční rady celý tým sršel pracovním nadšením a elánem. Náš časopis dospěl do období puberty, ale žádné problémy nepociťujeme, naopak stále nám naše dítě prospívá a dělá samou radost. My jako rodiče se o E-psychologii náležitě staráme a snažíme se ji posunout o trochu výš. Nesnižujeme na ni nároky, velký důraz klademe na odbornost, každý příspěvek se snažíme přeposlat kvalitním recenzentům, jsme otevřeni publikacím celého spektra psychologických poznatků, ale s důrazem na kvalitu a možnost v budoucnosti splnit všechna kritéria pro zařazení našeho časopisu do databáze Scopus. K tomu nám můžete pomoci i vy. Rádi otiskneme vaše příspěvky z oblasti výzkumu, metodických nebo přehledových studií, vaše příspěvky z praxe nebo podněty do diskuse, a to jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

Jelikož život přináší řadu změn a já osobně jsem se rozhodl z důvodu dalších povinností (např. jsem od ledna členem Rady ČMPS) významně vzdálit od redakční tvorby, rezignoval jsem na členství v redakční radě. Dovolte mi proto jedno nostalgické, ale upřímné vyznání.

Vážená paní vedoucí redaktorko, milá Ireno Sobotková. Jsem šťastný, že jsem měl možnost pod tvým vedením pracovat a musím vyzdvihnout tvou stále pozitivní náladu a touhu neustále tomuto tvému „dítěti“ pomáhat k rozvoji. Určitě máš pravdu, že na úspěšném rozvoji E-psychologie měli a mají velký podíl i další členové redakční rady, ale dovol mi, abych řekl, že právě pro tvé nadšení, pracovitost, optimismus, zarytost k věci, preciznost, ale i věcnou přísnost, nekompromisnost, odhodlání a časové obětování byla a je práce pro nás ostatní radostí a E-psychologie tak vyrostla pod tvým vedením v šikovnou, elegantní a pohlednou slečnu, za kterou se čtenáři rádi ohlédnou a podle množství prokliků na webu se se zájmem podívají i pod její sukni na jednotlivé články.

Vážené čtenářky a čtenáři, aktuální číslo vám nabízí nejenom můj pohled do historie redakce, ale i několik dalších. V přehledových studiích se můžete podívat do historie forenzní psychologie a historie a současnosti Reyova Auditorně-verbálního testu učení. Pro hloubavé typy je dobrým začátkem k zamyšlení recenze knihy George Herberta Meada – Mysl, já a společnost od doktora Slaměníka a její historický vliv na sociální psychologii a sociologii. Ve výzkumných studiích vás může zaujmout pohled autorů na míru využívání psychoterapeu­tických technik v praxi psychoterapeutů, poradců a dalších odborníků nebo stále nadčasové téma z poradenské praxe – koheze rodinných vztahů při rozchodu rodičů.

Všem vám přeji pěkné čtení a krásné jaro. E-psychologii pak klidné a podařené dospívání.

Pavel Michálek
(květen 2019)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Recenze