Číslo 4, ročník 15, 2021

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ohlížíme se nyní společně za rokem 2021 a pokud bychom hledali slova, která v uplynulých dvanácti měsících „hýbala světem“, byly by to s velkou pravděpodobností výrazy jako covid, lockdown, očkování, vakcína… U většiny z nás se skoro v každém pracovním nebo osobním rozhovoru dříve či později obrátila pozornost k těmto tématům. Mnohdy nás naše názory a zkušenosti týkající se pandemické situace stavěly do opozice vůči postojům a přesvědčením našich kolegů, přátel a blízkých, se kterými jsme třeba donedávna názorově souzněli. Jakoby téma koronavirové pandemie zcela zaplnilo náš veřejný i osobní prostor a zastínilo všechno to, co se děje pod jeho příkrovem.

Neuniká nám však něco podstatného? Při tom všem připomínání si toho, co bylo v uplynulém roce těžké, náročné a obtížně zvládnutelné, nezapomínáme na to, co se přese všechny překážky vyvíjelo dobře, co jsme zdárně překonali, v čem jsme uspěli a co nám přinášelo pocit smysluplnosti nebo vnitřního uspokojení? Při všech těch odlišných názorech a rozdílných postojích, nepřehlížíme to, co máme společného, co nás spojuje, co na druhých oceňujeme, co dobrého pro nás dělají a zač jim můžeme být vděční?

Ať již byl minulý rok jakýkoli, skutečnost, že nyní čteme tyto řádky, je jasným důkazem toho, že většinu potíží jsme překonali, že to těžké jsme zvládli a že společně dokážeme jít dál. Možná právě díky náročným situacím a nelehkým obdobím poznáváme, že jsme silnější, než si myslíme. Že máme zdroje vnitřní síly, odolnosti a naděje, které nám pomáhají udržet si i v rozbouřené době hlavu nad vodou. Některá z těchto témat rezonují také v aktuálním čísle E-psychologie: výzkumná studie M. Jiráskové a kol. se dotýká otázky prožívané smysluplnosti u budoucích učitelů, práce V. Hanáčkové a Z. Masopustové nás seznamuje s originálním prostředkem kontaktního rodičovství a příspěvek I. Stuchlíkové a kol. přináší zajímavý pohled na psychologický dopad počáteční fáze koronavirové pandemie v českém prostředí. Za pozornost určitě stojí také příspěvek z praxe S. Hoskovcové a kol. věnovaný psychosociální pomoci IZS v oblastech zasažených červnovým tornádem. V rubrice Zprávy pak naleznete mimo jiné i ohlédnutí za Mezinárodním kongresem ICP 2020+, který se podařilo přes všechna úskalí úspěšně realizovat v online podobě. Představení jednotlivých laboratoří, které v rubrice přinášíme, jsou dokladem dění v českém psychologickém výzkumu. Inspiraci pro doplnění vaší odborné knihovničky pak přinášíme v recenzích dvou knih, které by neměly ujít vaší pozornosti.

A jaké jsou vyhlídky a plány do roku 2022 v redakci E-psychologie? Chceme vám i nadále pravidelně přinášet kvalitní články, studie a aktuální zprávy z různých oblastí psychologie. Budeme rádi, když nám zašlete své rukopisy výzkumných, přehledových či metodických studií, protokoly výzkumu, zprávy o připravovaných nebo již proběhlých aktivitách anebo podněty do diskuse či zkušenosti z praxe. Novinkou pro rok 2022 bude speciální číslo věnované forenzní a policejní psychologii. Jedná se o aplikované obory, ve kterých probíhá řada zajímavých aktivit a výzkumů, a proto uvítáme, když ti z vás, kteří se této oblasti věnujete, seznámíte prostřednictvím E-psychologie se svými zjištěními a praktickými zkušenostmi širší psychologickou obec. Své příspěvky zasílejte prosím do redakce E-psychologie do 28. 2. 2022.

Děkujeme vám za vaši celoroční přízeň a přejeme vám do nového roku pevné zdraví a klidnou mysl.

Za redakci E-psychologie
Alena Slezáčková
Prosinec 2021

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze