Číslo 1, ročník 16, 2022

Editorial

Milé čtenářky a milí čtenáři E-psychologie,

vítám vás u četby letošního prvního čísla E-psychologie, která vstupuje do šestnáctého roku své existence. Přeji E-psychologii stálý přísun zajímavých příspěvků, které pro vás čtenáře mohou být zdrojem přínosných výzkumných zjištění, inspirativních myšlenek z psychologické praxe, zpráv o dění na konferencích a také prostřednictvím knižních recenzí náměty k dalšímu podnětnému čtení. Redakční radě přeji hodně energie a odhodlání, letos obzvláště proto, že se časopis po pěti letech znova pokusí zařadit do databáze Scopus. Držte E-psychologii palce!

Ráda bych psala dále už jen něco opravdu povzbudivého, optimistického. Něco v tom duchu, že byť sice není zcela vyhráno, tak se zdá, že problémy a komplikace, které těžké dva roky „s covidem-19“ všem přinesly, jsou víceméně pod kontrolou a že se blýská snad na lepší, klidnější časy. Bohužel v současné době zažíváme a jsme svědky hrůz a utrpení, které nepůsobí neviditelný virus, ale lidé lidem. Válka na Ukrajině v přímém přenosu doléhá kvůli všudypřítomnosti dostupných médií na všechny, ať chtějí nebo nechtějí. Řešíme tak vlastní obavy, úzkosti našich klientů, strachy a noční můry nejen svých dětí. Musíme čelit něčemu tak hrozivému, co jsme si po tři generace už v Evropě nedovedli ani představit. Na druhou stranu jsme ale akční, empatičtí a pomáhající. Pomoc ženám, jejich dětem, starým lidem, ale také domácím mazlíčkům, kteří před válkou utekli k nám, je velká, energie a práce dobrovolníků neuvěřitelná. Doufejme, že toto válečné nebezpečí, které ohrožuje nejenom Ukrajinu, ale celou Evropu a svět, bude společnými silami zažehnáno. Je však už teď jasné, že důsledkem války budou nejen ztráty na životech, ztráty nejen ekonomické a materiální, ale také psychické. Psychologická a psychoterapeutická pomoc tak je a bude v budoucnu nezbytná.

I když bezpochyby válečná situace zaměstnává mysl, odvádí pozornost, okupuje myšlenky, nabízím čtenářům nové číslo E-psychologie, kde najdou zajímavé čtení. Nebudu popisovat jednotlivé příspěvky – koneckonců si je v obsahu můžete prohlédnout sami – jen bych vám chtěla popřát, ať se vám líbí a najdete v nich pro sebe něco užitečného. Vaší pozornosti přece jen ale jeden příspěvek doporučím – je jím Bezdíčkova recenze knihy Příběh československé psychologie I. Je to již druhá recenze v E-psychologii, ale tato kniha by zcela jistě neměla uniknout vaší pozornosti, je unikátním svědectvím o historii našeho oboru, ale také zaujme poutavými příběhy významných osobností, z nichž s některými se již na živo setkat nemůžeme. Například osobnost nedávno zemřelého Jana Srnce, kterému je v tomto čísle věnována vzpomínka, si můžete v této publikaci také připomenout.

Na závěr mi dovolte připomenout výzvu z minulého čísla. Plánujeme speciální číslo věnované forenzní a policejní psychologii. Vyzýváme tak autory, kteří se této oblasti věnují, aby do tohoto čísla přispěli svými poznatky, zkušenostmi, výsledky výzkumů. Své příspěvky zasílejte prosím do redakce E-psychologie do 30. 4. 2022.

Všem přeji hodně energie, odolnosti a naděje,
Lenka Lacinová
březen 2022

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze