Číslo 2, ročník 16, 2022

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

druhé letošní číslo E-psychologie se k Vám dostává před začátkem prázdnin. V posledních několika letech však prázdniny prožíváme ve stínu nebývale vážných událostí. Jako psychologové jsme stále více a naléhavěji konfrontováni se situací, kdy psychické obtíže, se kterými se setkáváme, jsou významně ovlivňovány celospolečenskými tématy. Environmentální krize, epidemie a války, nedostatek zdrojových surovin a další témata, která jsme v nedávné minulosti měli spojená spíše s geograficky vzdálenými regiony, jsou všudypřítomná, existenciální a ohrožující samou podstatu našeho bytí.

Nalézt v této situaci čas a prostor pro radost bez výčitek (a mít tedy „prázdniny“), může být pro mnoho lidí nesmírně obtížné. Přesto právě pozitivní témata jako schopnost se radovat, možnost odpočinku a regenerace, prostor pro přemýšlení a hledání smyslu v naší práci, vztazích, životě, jsou témata stejně vážná a existenciální jako hrozby, kterým čelíme. Čas prázdnin byl vždy příležitostí pro aktivity plné radosti, pro čas strávený se svými blízkými a pro nalezení prostoru pro sebe. A prázdninovému životu patří i dobrý časopis. Ponořte se tedy spolu s námi do témat, která jsme pro Vás v tomto čísle připravili.

Výzkumná studie Lucie Šebánkové a Davida Havelky je z prostředí pedagogické psychologie a věnuje se problematice diagnostiky a intervence u dětí se sociálně podmíněným mentálním postižením. Další výzkumná studie Kláry Balcové a Patrika Havana přináší sondu do prostředí dětí vyrůstajících v rodinných centrech a porovnává jejich hodnoty a sebehodnotu s dětmi v běžných rodinách. Petra Hypšová a Martin Seitl prezentují v metodické studii výsledky překladu a adaptace škály pracovní dedikace do českého jazyka.

Diskuse je tentokrát věnována vždy aktuální problematice užívání psychofarmak a možnostem jejich vysazení. Kristýna Drozdová shrnuje informace v diskusním příspěvku doplněném o svou mnohaletou zkušenost klinického psychiatra a zároveň psychologa a psychoterapeuta. Jde o vyžádaný příspěvek iniciovaný jedním z přihlášených rukopisů do E-psychologie a doufáme, že podnítí k tomuto tématu diskusi.

Ve zprávách představuje Marek Preiss se svým týmem nesmírně zajímavý projekt věnující se transgeneračnímu přenosu traumatu holocaustu. Aktualizované vydání známé knihy Cesta životem od Pavla Říčana recenzoval pro náš časopis Tadeáš Janda.

Jakkoliv časopis E-psychologie neaspiruje být časopisem, který si s sebou člověk vezme na pláž, přesto doufáme, že Vás čtenáře bude inspirovat a najdete si příspěvek, který Vás zaujme.
Přeji Vám za redakční radu E-psychologie krásné prožití prázdnin, čas pro radost a množství osobních, profesních a životních úspěchů,

Tomáš Nikolai
(červen 2022)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Diskuse

Zprávy

Recenze