Číslo 3, ročník 16, 2022

Editorial

Vážení čtenáři,

podzim s sebou tradičně přináší směsici plískanic a prosluněných dnů, krásně zbarvené listí, rozjezd školního roku. V posledních letech k tomuto tradičnímu obrazu přibylo narůstání počtu nakažených covidem-19. Letos k mixu přibývá např. i obava o energie a bezpečnost Evropy. Zdá se, že letošní podzim nebude co do zátěže nikterak snazší než ty předešlé, spíše naopak. Není jednoduché hledat optimismus a pozitiva. O to více mě těší, že mohu uvést třetí letošní číslo E-psychologie, které přináší velmi aktuální a hodnotné příspěvky.

Dovoluji si upozornit na studii Markéty Zajícové a kolegů, kteří popisují, jakým způsobem lze zmírnit respirační úzkost pacientů, kteří prodělávají či prodělali covid-19. Studie mimo jiné ukazuje, jak somatické onemocnění může být ovlivňováno psychikou a zároveň psychiku významně ovlivňovat. Také další příspěvky se zabývají duševním zdravím. Článek Daniela Dančíka a kolegů představuje metodu zachycování každodenních zážitků (Experience Sampling Method – ESM) v kontextu výzkumu duševního zdraví. Recenze Leony Jochmannové zase poukazuje na prudce se rozvíjející oblast online psychoterapie. Psychometrická studie Veroniky Bolekové a kolegů představuje screeningový nástroj pro zjišťování internalizujícího a externalizujícího chování dětí a dospívajících. Včasný a spolehlivý záchyt duševních problémů dětí a dospívajících je a bude zásadní proto, abychom dokázali co nejlépe podporovat duševní zdraví společnosti. Za pozornost stojí i podrobná reportáž z letošní 3. konference Linky seniorů z pera Petry Michalové a kolegyň.

Dobrou zprávou také je, že jsme připomněli E-psychologii formou posteru (https://shorturl.at/fwZ12) na zářijových Psychologických dnech 2022.

Přeji Vám inspirativní čtení!
Kateřina Lukavská
Září 2022

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze