Číslo 4, ročník 16, 2022

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

napětí a očekávání. Obě slova mohou oproti minulým rokům do velké míry vystihovat atmosféru a vnímání letošního zimního období na našem kontinentu. Prakticky již od únorového začátku války na Ukrajině jsme totiž mohli vnímat napětí, očekávání a nejistotu z toho, jaká letošní zima bude, a je zřejmé, že pro mnoho lidí a společností to reálně bude nelehké krizové období. Paradoxní tak je, že se zimním obdobím je spjato období adventu, jehož podstata spočívá také v napětí a očekávání, které je ale naopak radostné, a je to čas rozjímání a vnější i vnitřní přípravy na Vánoce a Nový rok.

Jsem tak rád, že i v posledním čísle E-psychologie roku 2022 můžeme přinášet příspěvky, které se zaměřují i na pozitivní témata, jevy a fenomény v našich životech. Mezi ně můžeme určitě zařadit recenzi knihy o slavném fenoménu flow, Flow a práce, od profesora Csikszentmihalyiho. Jako velmi užitečný pak lze shledávat přehled současných českých psychologických projektů, zainteresovaných vědeckých a akademických pracovišť a jejich řešitelů od kolegů Vorlíčkové, Jiráka a Kučery. Podobně užitečná může být pro klinickou praxi kniha ironicky pojmenovaná: “Jak selhat jako terapeut. 57 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta”, jejíž recenzi vám v tomto čísle nabízíme. Pro psychology, kteří čelí či řeší různé etické problémy, pak doporučuji přečíst zprávu z panelové diskuse Etické otázky v práci psychologa-znalce. Kromě tohoto se můžete začíst do výzkumných studií o podpůrných opatřeních ve vzdělávání a vlivu časových dotací od Anny Frombergerové a Veroniky Pavlas Martanové. Daniela Kocmanová dále zjišťovala využití Cloningerovy teorie temperamentu k popisu osobnosti odsouzených žen. Martin Brummer pak prezentuje možnosti aplikace psychoanalytických teorií v psychografickém výzkumu. Mezi přehledové studie pak spadá práce Staňkové, Hricové a Procházky zabývající se výraznou bolestí během menstruace a jejími psychologickými aspekty.

Přeji Vám inspirativní čtení a za redakční radu E-psychologie přeji do nového roku dostatek naděje, fyzických i duševních sil a osobní, profesní a životní úspěchy.

Radek Heissler
Prosinec 2022

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze