Číslo 1, ročník 17, 2023

Editorial

Vážené čtenářky a čtenáři E-psychologie,

roky 2020 a 2021 byly zátěží pro nás všechny z důvodů pandemie, ztrát na životech našich blízkých, ohrožení nás všech neznámou nemocí a zásadními omezeními způsobu života, které jsme dosud neznali. Následoval rok 2022 a namísto vydechnutí a návratu do normálu přišla agrese Ruska proti Ukrajině, tedy nová hrozba potenciálně zasahující nejen naše sousedy, ale i nás a vzhledem k dosahu moderních zbraní i celý svět. Proti této další hrozbě můžeme alespoň částečně něco dělat svou pomocí Ukrajině, pomocí ukrajinským rodinám, které k nám přišly hledat bezpečí a kterým umožňujeme zapojit se do fungování celé společnosti. V každém případě je ale tento válečný konflikt a jeho důsledky, které pociťujeme i zde, další zátěží na naši psychiku. Není proto divu, že se duševní zdraví objevuje stále více jako významné téma diskutované ve společnosti. Z poměrně úzkého a uzavřeného okruhu psychiatrie a psychologie a pacientů a klientů se konečně probojovalo do veřejného diskurzu. Teprve když se téma detabuizuje, může dojít k účinným řešením a změně k lepšímu. Přestože se rok 2023 nestal evropským rokem duševního zdraví, i když o to snaha byla, vidíme, že české předsednictví v Radě EU nakonec otázky duševního zdraví přidalo mezi své priority.

V týdnu od 22. do 28. května 2023 proběhne Evropský týden duševního zdraví, jehož můžeme využít k další osvětě a sdílení otázek kolem duševního zdraví. E-psychologie nabízí platformu pro sdílení poznatků nejen základních psychologických disciplín, ale také aplikovaných včetně klinické psychologie, a tímto způsobem přispívá k podpoře v oblasti duševního zdraví. Věříme, že inspiraci a poučení zde mohou nalézt nejen psychologové, ale i odborníci z příbuzných oborů i laická veřejnost.

Tímto si dovolujeme ohlásit otevření přihlášek rukopisů do zvláštního čísla zaštítěného Sekcí pro geropsychologii ČMPS: „Stárnutí z pohledu psychologie“, plánovaného na březen 2024, a to v rámci aktivit Dekády zdravého stárnutí 2021–2030, kterou vyhlásilo OSN. Mezi hlavní cíle této dekády patří: změnit myšlení, pocity a chování vůči stáří a stárnutí; budovat komunity tak, aby podporovaly schopnosti starších lidí; poskytovat integrovanou péči a primární zdravotní služby zaměřené na člověka, které reagují na potřeby starších lidí, a zajistit starším lidem přístup k dlouhodobé péči, když ji potřebují. Autory tímto vyzýváme, aby své rukopisy určené do recenzovaných rubrik zasílali do 30. června tohoto roku standardním způsobem přihlašování příspěvků do E-psychologie. Můžete zasílat příspěvky určené do recenzovaných i nerecenzovaných rubrik. Do Sdělení redakci, uveďte své přání umístit rukopis v tomto zvláštním čísle.

V prvním čísle roku 2023 máme příspěvek Nikol Kuchtové a Martina Seitla „Obraz mentální anorexie v Rorschachově metodě u adolescentní pacientky“, jenž je v E-psychologii první recenzovanou případovou studií. Můžete si také přečíst výzkumnou studii Kateřiny Necpalové a kol. “Sebehodnocení a rysy osobnosti u výchovných pracovníků dětských táborů“.

Dále se díky Haně Horákové ohlédneme za 6. ročníkem mezioborové gerontologické konference Stárnutí, která proběhla v únoru pod záštitou Alzheimer nadačního fondu, 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity a Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Aneta Haramijová a Jana Majzlíková předkládají zprávu ze semináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu při ČMPS, kterou připomínají loňskou úspěšnou akci na téma Pomáhající v době tekuté. Veronika Kamenská a Markéta Vaňková nám napsaly o projektu Nepanikar.cz.

Závěrem chceme ocenit společnou iniciativu kateder realizujících studijní program psychologie na vysokých školách v České republice. Zástupci těchto kateder se koncem roku 2022 dohodli na užší spolupráci tak, aby z toho profitovali nejen studenti, ale i pedagogové a potažmo obor psychologie. Nabídky akcí přesahujících rámec jednotlivých kateder od nynějška lze nalézt na Facebookovém profilu Fórum Sdružení kateder psychologie v ČR. Podrobnější informace o SKP ČR budou součástí některého z příštích čísel E-psychologie.

S přáním příjemného jara plného dobrých zpráv,
Hana Georgi
(Březen 2023)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Případová studie

Zprávy