Hysterie - strach z odmítnutí
(recenze)

Jiří Šípek, Jaroslava Raudenská

Heinz-Peter Röhr pracuje více jak třicet let na klinice pro závislosti ve Fredeburgu v Německu jako terapeut. Vzděláním je sociální pracovník, na webových stránkách kliniky není uváděn jako psychoterapeut, ale jako terapeut. Zajímavé webové stránky autora pro německy mluvící jsou http://hproehr.de/. Autor zde píše, že se zabývá biblioterapií, píše své knihy především jako příspěvky k této terapii. Je autor více jak 14 populárně-naučných knih. Nepojala jsem recenzi knihy „Hysterie-strach z odmítnutí“ klasicky, nebudu podrobně popisovat to, co je a co není hysterie a její definice, ani co je podrobně v knize napsáno, protože si knihu každý může přečíst a udělat si vlastní úsudek. Chtěla bych se dotknout zmiňované biblioterapie a jejího významu v eklektické psychoterapii, abychom knize autora lépe porozuměli.