Rozhodující vliv vyvolávání významných přesvědčení při předvídání změny chování v rámci teorie plánovaného chování

Chaminda Shaman Herath

Abstrakt

Teorie plánovaného chování (TPB) je hojně užívanou teorií v oblasti behaviorální analýzy, zahrnuje sociální, kulturní, psychologické a ekonomické přístupy k behaviorální analýze. Aby bylo možné určit konečný soubor významných přesvědčení pro TPB analýzu, doporučují autoři teorie zdůvodněného jednání a její pozdější verze, teorie plánovaného chování, vést výzkum vyvoláváním významných přesvědčení. Třebaže je TPB na významných přesvědčeních založena, nevěnovali badatelé této oblasti zatím dostatek pozornosti. K určení konečného souboru významných přesvědčení pro TPB analýzu navrhují Ajzen a Fishbein (1980) tři pravidla. Předkládaný článek tato tři pravidla srovnává a navrhuje alternativní přístup. Článek analyzuje přesvědčení farmářů na Srí Lance ve vztahu k rozhodnutí přijmout novou technologii. Výsledky ukazují, že tři pravidla navržená Ajzenem a Fishbeinem (1980) vedou k různým souborům významných přesvědčení. Byl proto navržen alternativní přístup, který je porovnáním významných přesvědčení, jež patří do konečného souboru, a souborem předchozích přesvědčení. Navrhovaný přístup je posílen výpočtem součinu “síly přesvědčení” a “hodnocením výsledku” (model očekávání a hodnoty) pro každé z uvedených přesvědčení, čím získáme přesnější seznam pro vyvolávání nejvýznamnějších přesvědčení pro TPB analýzu.

(Článek je v anglickém jazyce)

Klíčová slova

teorie plánovaného chování, významná přesvědčení, trade-off

Literatura

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.

Ajzen, I.(1985). From intentions to actions: A Theory of Planned Behaviour. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action control: from cognition to behavior, 11–39.

Ajzen, I.,& Driver, B.L.(1991). Prediction of leisure participation from behavioural, normative, and control beliefs: An application of the theory of planned behaviour. Leisure Sciences, 13, 185–204.

Ajzen, I.,& Fishbein, M. (2000). Attitudes and the attitude-behavior relation: Reasoned and automatic processes. European Review of Social Psychology, 11, 1–33.

Ajzen, I.,& Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Beedell, J.,& Rehman, T. (2000). Using social-psychology models to understand farmers' conservation behavior. Journal of Rural Studies, 16, 117–127.

Bergevoet, R. H. M., Ondersteijn, C. J. M., Saatkamp, H. W., Van Woerkum, C. M. J., & and Huirne, R. B. M. (2004). Entrepreneurial behaviour of dutch dairy farmers under a milk quota system: goals, objectives and attitudes. Agricultural Systems, 80(1), 1–21.

Burton, R.J.F. (2004). Reconceptualising the ‚behavioral approach‘ in agricultural studies: a socio-psychological perspective. Journal of Rural Studies, 20(3).

Chetsumon, S. (2005). Attitudes of extension agents towards expert systems as decision support tools in Thailand. Unpublished Doctoral Thesis, Lincoln University, Canterbury, New Zealand.

Coleman, G. J., McGregor, M., Hemsworth, P. H., Boyce, J., & Dowling, S. (2003). The relationship between beliefs, attitudes and observed behaviours of abattoir personnel in the pig industry. Applied Animal Behaviour Science, 82(3), 189–200.

Feather, N.T. (1982). Expectations and Actions: Expectancy-value Models in Psychology. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates.

Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Addison-Wesley, Reading, MA.

Francis, J.J, Eccles, M.P., Johnston, M., Walker, A., Grimshaw, J., Foy, R., Kaner, E.F.S., Smith, L. & Bonetti, D.(2004). Constructing questionnaires based on the Theory of Planned behavior: A manual for health services researches. Newcastle upon Tyne: Centre for Health Services Research, University of Newcastle.

Higgins, E.T., (1996). Knowledge activation: Accessibility, applicability, and salience. In E.T., Higgins, and A.W., Kruglanski (Eds.), Social psychology: Handbook of basic principles, 133–168. New York: The Guilford Press.

Hrubes, D., Ajzen, I., & and Daigle, J. (2001). Predicting hunting intentions and behavior: an application of the theory of planned behavior. Leisure Sciences, 23(3), 165–178.

Morris, C., & Potter, C. (1995). Recruiting the new conservationists: farmers' adoption of agri-environmental schemes in the UK. Journal of Rural Studies, 11, 51–63.

Sutton, S., French, D.P., Hennings, S.J., Mitchell, J., Wareham, N.J., Griffin, S., Hardeman, W.& and Kinmonth, A.L., (2003). Eliciting Salient Beliefs in Research on the Theory of Planned Behavior: The Effect of Question Wording. Journal of Current Psychology, 22, 3, 234–251.

Zubair, M., & Garforth, C. (2006). Farm level tree planting in Pakistan: the role of farmers' perceptions and attitudes. Agroforestry Systems, 66(3), 217–229.

Zobrazit celé Skrýt