Psychologické souvislosti výživy a zvládání stresu

Lenka Čablová

Abstrakt

Experimentální a kazuistické studie prokázaly bezprostřední i dlouhodobé důsledky výživy na psychické zdraví a chování člověka. Tato srovnávací studie se zaměřila na zkoumání souvislostí mezi stravovacími zvyklostmi a zvládáním stresu. Výzkumné otázky zjišťovaly statistickou významnost rozdílů mezi lidmi stravujícími se makrobioticky a osobami stravujícími se způsobem většinové populace ve výsledcích dotazníku SOC (Antonovsky, 1993) a dotazníku PVS (Kobasa, 1985). Výzkumný soubor byl vybrán metodou kvót a činil 64 probandů. Kontrolní skupina byla sestavena metodou párování podle věku, pohlaví, vzdělání a stylu stravování. T – test pro dva nezávislé výběry ukázal statisticky signifikantní rozdíly ve výsledných celkových skórech dotazníku SOC (p<0,05) i dotazníku PVS (p<0,01).

Klíčová slova

psychologie výživy, stres, makrobiotika, odolnost, smysl pro integritu

Literatura

Antonovsky, A. (1993). The structure and properities of the Sense of Coherence Scale. Social Science and Medicine, 36, 725–733.

Brannon, L., Feist, J. (1997). Health Psychology. New York: Books-Cole Publishing Company.

Brožek, J. (1955). Nutrition and Behavior. American Dietic Association, 31, 703–707.

Damasio, A. (2000). Descartesův omyl. Praha: Mladá fronta.

Dostál, D., Malůš, M., & Kupka, M. (2009). Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50 [poster prezentovaný na konferenci Personality in the context of cognition, emotionality and motivation: II. International Conference 50th Anniversary of the Department of Psychology. 26. – 27. 11. 2009, Bratislava].

Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196, 129–136.

Fraňková, S. (1996). Výživa a psychické zdraví. Praha: ISV.

Gershon, M. (1986). Peripheral neural serotonin receptors. Science, 83(24), 67.

Gershon, M. (1998). The Second Brain. New York: Harper Collins Publisher.

Hamer, M., & Owen, G. (2005). The role of functional foods in the psychobiology of health and disease. Nutrition Research Reviews, 18(1), 77–88.

Kobasa, S. C. (1985). Personal Views Survey. Chicago, IL: Hardiness Institute. Kratochvíl, S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Kushi, M., & Jack, A. (1996). Makrobiotika: preventivní energetická medicína budoucnosti. Praha: Eminent.

Mayer, E., Bruce D., & Naliboff Lin Chang (2001). Basic pathophysiologic mechanisms in irritable Bowel syndrome. Digestive Diseases, 19(3), 7.

Poněšický, J. (2002). Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty, laiky. Praha: Triton.

Rohleder, N. (2007). Effects of nutrition on neuro-endocrine stress responses. Current Opinion. Clinical Nutrition & Metabolic Care, 10(4), 504–510.

Řezníčková, M. (1994). Koncept smyslu pro koherenci (SOC) podle A. Antonovského. K současným problémům psychologie. Olomouc: Vydavatelství UP.

Schek, A. (2003). Influence of nutrition on depression and stress tolerance. Journal Review Ernahrungs Umschau, 50(5), 162–169.

Takeda, E., Terao, J., & Nakaya, Y. (2004). Stress control and human nutrition. Journal of Medical Investigation, 51(3–4), 139–145.

Zobrazit celé Skrýt