Intenzivní péče a duše

Blanka Šestáková, Alexandra Židková, Eduard Kasal, Ivan Chytra, Karel Svoboda

Abstrakt

Článek se zabývá psychickým zpracováním a prožíváním intenzivní péče u pacientů s ohrožením vitálních funkcí. Cílem tohoto článku je informovat psychologickou veřejnost o nutnosti psychologické péče pro jedince, kteří prošli bojem a strachem o vlastní život při traumatických událostech. Dle našeho výzkumu si tito jedinci zasluhují odbornou pomoc, aby jejich návrat do běžného života byl optimální a mohli se po prožitém traumatu seberealizovat.

Klíčová slova

intenzivní péče, limbický systém, imobilita, posttraumatická stresová porucha

Literatura

Edelmann, R. J. (2000). Psychosocial aspects of the health care process. Edinburgh: Pearson Education. 188, 205, 208–218.

Hartl, P. & Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál. 41–58.

Moody, A. R. (2005). Život po životě. Praha: Knižní klub.

Zobrazit celé Skrýt