Nové přístupy k náhledu na občana se zdravotním postižením a Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Olga Švestková, Simona Hoskovcová

Abstrakt

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), schválená roku 2001 Světovým zdravotním shromážděním, je základem použití k hodnocení funkčních schopností a psychosenzomo­torického potenciálu osob s disabilitou. Státy Evropské unie přijaly tuto klasifikaci jako základní filosofii a politiku rehabilitace v EU a nástroj jejich inkluze. V ČR byla klasifikace publikována v českém překladu v roce 2008, ale není prozatím prakticky používána. Článek seznamuje psychologickou obec s touto klasifikací, neboť se s ní setkají v multidiscipli­nární práci v kontextu somatických onemocnění a především při práci s duševně nemocnými.

Klíčová slova

disabilita, biopsychosociální model, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, psychosociální intervence, rehabilitace

Literatura

Česko. Ministerstvo zdravotnictví ČR (2001). Zdraví 21 – zdraví do 21. století. [Překlad z angl. originálu Health 21 – health for all in the 21st century, vyd. World Health Organization – Regional Office for Europe].

Česko. (2006). Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Eldar, R., Kullmann, L., Marincek, C., Sekelj-Kauzlarič, K., Švestková, O., & Palát, M. (2008). Rehabilitation medicine in countries of Central/Eastern Europe. Disability and Rehabilitation,30 (2), 134–141.

Jakeš, J. (2007). Faktory určování potřeb osob s hluchoslepotou. Praha: Sdružení Okamžik [cit. 24.5.2007]. Není již dostupné online.

Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R., Zavázalová, H., Sucharda, P. a kol. (2004). Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing.

Leonardi, M., Angoro, C., Raggi, A., Ajovalasit, D., & Cattoni D. (2005). Measuring Health and Disability in Europe: Supporting policy development – MHADIE. Milano: DIN (Disability Italian Network).

Lippertová Grünerová, M. (2005). Neurorehabilitace. Praha: Galén. Organizace spojených národů.(2006). Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.

Pfeiffer, J., Švestková, O. (2008). Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. Praha: Grada Publishing. [Překlad angl. originálu International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF, World Health Organization 2001].

Roska. (2007). Kdo jsme [online]. [cit. 24.5. 2007]. Dostupné z WWW: <http://www.roska.eu/…e/index.php/>.

Roučková, D. (2004). Péče a služby pro osoby s roztroušenou sklerózou. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Bakalářská práce.[cit. 22.5. 2007]. Dostupné též z WWW: <http://www.roska.eu/…lerozou.html>.

Schuntermann, M.F. (2005). Die Internationale Klassifikation der Funktionfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheit­sorganisation (WHO) [online]. [cit. 30.5. 2007]. Dostupné z : <http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/…/icf_pdf.pdf>. Schuntermann, M F. (1996). The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) – results and problems. International Journal of Rehabilitation Research, 19, 1–11.

Stucki, G., Cieza, A., Ewert, T., Kostanjsek, N., Chatterji, S., & Üstün, T. (2002). Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in clinical practice. Disability and Rehabilitation, (5), 281–282.

Švestková, O. (2002). Conceptual basis of a legal framework for rehabilitation in the Czech Republic – a proposal. Disability and Rehabilitation, 24 (15), 798–801.

Švestková, O., Pfeiffer J. (2004). Praktické použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví WHO. Postgraduální medicína, 6 (3), 285–288.

Švestková, O., & Angerová, Y.( 2006). Rehabilitace v České republice. Florence II (3), 23–25.

Švestková, O., Angerová, Y., & Pfeiffer, J. (2006). Hodnocení zdraví, disability v Evropě. Eurorehab, XVI (3), 117–120.

Švestková, O., Pfeiffer, J., Angerová, Y., Brtnická P. (2006). Praktické použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF. Eurorehab XVI. (1): 31–36.

Švestková O., Angerová, Y., Sládková, P.,Bickenbach, J., Raggi, A. (2010). Funtioning and disability in traumatic brain injury. Journal Disability and Rehabilitation, 32, S1, 68–77.[Special issue Functioning and Disability in chronic conditions: the experience of the EU-MHADIE Project (Measuring Health and Disability in Europe: supporting policy development)].

World Health Organization. (1994). Community based rehabilitation and health care referral services: A guide for programme managers. Ženeva: WHO.

World Health Organization. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Ženeva: WHO.

Zobrazit celé Skrýt