Příspěvek k diskuzi na téma „Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné péče“

Lenka Krobová

Příspěvek k diskuzi o vhodnosti zdůrazňování nenahraditelnosti kontaktu přijatého dítěte s biologickou rodinou, a to z pohledu budoucího psychologa i z osobní prožívané zkušenosti adoptivní matky.

Literatura

Archerová, C. (2001). Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál.

Matějček, Z. et al. (2002). Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál.

Satirová, V. (1994). Kniha o rodině. Praha: Práh.

Sobotková, I. (2010). Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné péče. E-psychologie [online]. 4 (1), 51–57 [cit. 27. 10. 2010]. Dostupný z WWW:<http://e-psycholog.eu/…obotkova.pdf>.

Zobrazit celé Skrýt