Tradiční konference Sekce psychologie zdraví při Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí (Vernířovice, 21. - 23. 5. 2010)

Iva Štětovská, Jiří Hamerník

Poslední květnový víkend přinesl v režii Sekce psychologie zdraví při ČMPS již tradiční konferenci. Oblastí Jesenicka tentokrát procházela vlna dešťů, ale ani ta nezabránila poměrně hojné účasti referujících, jejich příspěvky vytvořily celkově pestrou a inspirující paletu konferenčního programu.