Zpráva z červené konference

Michal Horažďovský

Dne 21. října 2010 se konalo v Praze sympozium k vydání českého překladu Red Book – Červené knihy Carla Gustava Junga. Autor stručně vystihuje atmosféru akce a její jedinečnost, danou účastí zasvěcených řečníků i editorem knihy.