Skryté nadání: psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií.
(recenze)

Vladimír Dočkal

Na dvacátých osmých Psychologických dnech v Olomouci hovořila Šárka Portešová z brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity o potížích, které má při shánění intelektově nadaných dětí s dyslexií do svého výzkumného souboru. Vypovídá to o její vědecké seriosnosti. V poslední době se příliš často setkáváme s tím, že kolegové, kteří se věnují nějaké problematice, nachází příslušné probandy v počtech, které jaksi neodpovídají jejich reálnému výskytu v populaci. Týká se to právě nadaných dětí, jejichž vyhledávání dnes prochází boomem, ale třeba také dětí s diagnózou patřící do spektra autistických poruch.