Stálá komise pro dopravní psychologii při Evropské federaci psychologických asociací - činnost a výhledy

Martin Kořán

Zpráva informuje o činnosti dopravních psychologů ve Stálém výboru při EFPA na mezinárodní úrovni a současně o přenosu poznatků a zkušeností do českého prostředí.