Všestranný přístup k vedení lidí: Recenze publikace Karel Pavlica, Eva Jarošová, Robert B. Kaiser: Versatilní vedení: dynamická rovnováha manažerských dovedností.
(recenze)

Simona Hoskovcová

Patrně i vám, stejně jako mně, se při přečtení slova „versatilní“ nejdříve vybavila tužka „versatilka“, která byla univerzálně využitelná jako obyčejná tužka či pastelka podle tuh, kterými jste ji krmili, případně jako střelná zbraň, kterou jste mohli nabíjet kdečím.. Všestrannost a univerzálnost považují autoři knihy za nezbytnou schopnost při vedení lidí. Tento přístup je velmi moudrý, ale pro vedoucího pracovníka náročný, protože na něj klade vysoké nároky. Manažer se musí naučit vyváženě a přiměřeně používat postupy, které odpovídají dané situaci. Tedy nejenom používat to, co manažer sám považuje za svou silnou stránku a co mu dobře jde.