Dotazník Typologie osobnosti – GPOP (Golden Profiler of Personality)
(recenze)

Irena Wagnerová

Tato recenze představuje poprvé novou psychodiagnostickou metodu Golden Profiler of Personality (dále jen GPOP), která navazuje na velmi populární dotazník MBTI. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) byl vytvořen během 2. světové války Katharine Cook Briggs a její dcerou Isabel Briggs Myers. MBTI se nikdy v ČR nedočkal oficiální verze. Autorem původní verze GPOP je John P. Golden. Česká verze, vydaná v Testcentru, byla připravena autorským týmem Václava Havlůje, Simony Hoskovcové a Markéty Niederlové. Původní test byl vydán v roce 2005 pod názvem Golden Personality Type Profiler společností Pearson Education (Sněhotová, 2010). GPOP používá 4 párové škály stejně jako MBTI a navíc další škálu reakce na stres. Metoda vychází ze dvou teoretických přístupů. Na jedné straně je to Jungovská typologie a na druhé koncepce Big Five. Bylo zjištěno, že existuje konceptuální překrývání dimenzí GPOP s Big Five.

Literatura

Bents, R., Blank, R. (2009). Typický člověk – Úvod do typologie osobnosti. 1. české vydání, překlad a úprava O. Bezdíček, Hogrefe-Testcentrum, Praha.

Havlůj, V., Hoskovcová, S., Niederlová, M. (2009). Dotazník typologie osobnosti – GPOP. Hogrefe -Testcentrum, Praha.

Sněhotová, J. (2010). Personálně-psychologická diagnostika dotazníkem typologie osobnosti GPOP. Diplomová práce, Katedra psychologie FF UK v Praze.

Wagnerová I., Sněhotová J. (2010). Golden Profiler of Personality – Czech version. ECNSI-2010, The 4th International Conference on Advances and Systems Research, pp. 197–203, Zagreb, ISBN 978–953–7210–31–1.

Zobrazit celé Skrýt