Osobnostní vlastnosti nezaměstnaných osob se zdravotním postižením

Kateřina Malindová

Abstrakt

Výzkumná studie vychází z problému nezaměstnanosti. Obzvláště obtížná je situace u osob dlouhodobě nezaměstnaných se zdravotním postižením. Jde o osoby, na něž je třeba se zaměřovat především s důrazem na uplatnitelnost na trhu práce. Výzkumný soubor tvořilo 240 dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením (minimálně 12 měsíců od registrace na úřadě práce, 120 mužů a 120 žen, průměrný věk 45 let). Data byla zjišťována prostřednictvím metody Sparo. Na základě této metody bylo hlavním cílem výzkumu zjistit podobné osobnostní vlastnosti u této skupiny osob v porovnání s populační normou. Z podstatných zjištění vyplývajících z osobnostních vlastností v závěru předpokládáme, že je u těchto osob reálně spíše nemožné očekávat samostatnou zvýšenou aktivitu při vyhledávání zaměstnání, a proto se jeví jako velmi nutná potřebná zvýšená pomoc ve formě pracovně profesního a psychologického poradenství.

Klíčová slova

nezaměstnanost, práce, dlouhodobá nezaměstnanost, zdraví, zdravotní postižení

Literatura

Buchtová, B. (1999). Nezaměstnanost je jako nevyléčitelná nemoc. Psychologie Dnes, 5, 8–11.

Buchtová, B. (1999). Podání ruky na odchodnou. Ekonom, 63, 39, 66–67.

Buchtová, B. (Ed.). (2004). Psychologie a nezaměstnanost, zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mezinárodní konference „Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe“. Brno: ESF MU.

Buchtová, B. (2006). Sázejte třeba stromky. Psychologie Dnes, 2(12), 8–10.

Buchtová, B. (2008). Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných In Řehulková, O., Řehulka, Blatný, M., Mareš, J. (Eds.), Kvalita života v souvislostech zdraví a nemocí (98 – 113). Brno: MSD.

Buchtová, B. (2008). Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných In Řehulková, O., Řehulka, Buchtová, B., & Filo, P. (2008). Den v životě nezaměstnaného. Psychologie v ekonomické praxi, XLIII (3–4), 17–33.

Čížková, J., & Vysloužil R. (1994). Podíl osobnostních a situačních proměnných v prožívání ztráty zaměstnání. Psychologie v ekonomické praxi, XXIX (1–2), 9–30.

Dušánková, O., Procházková, E., Ptáčníková N., Šebestová L., & Souffletová N. (2006). Statistická ročenka trhu práce v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Správa služeb zaměstnanosti.

Dušánková, O., Procházková, E., Ptáčníková N., Šebestová L., & Souffletová N. (2007). Statistická ročenka trhu práce v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Správa služeb zaměstnanosti.

Eisenberg, P., & Lazarsfeld, P. F. (1938). The psychological effects of unemployment. Psychological Bulletin, 35, 358–390.

Hora, O. (2008). Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV.

Jesenský, J. (1995). Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum.

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.

Kotíková, J. (2003). Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu práce. In Sirovátka, T., Mareš, P. (Ed.), Trh práce, nezaměstnanost (128–138). Brno: MU Brno, Fakulta sociálních studií.

Kuchař, P. (2003). Dlouhodobá nezaměstnanost jako životní styl. In Sirovátka, T., Mareš, P., (Ed.), Trh práce, nezaměstnanost (139–148). Brno: MU Brno, Fakulta sociálních studií.

Kulik, L. (2000). Jobless men and women: A comparative analysis of job searching intensity, attitudes toward unemployment, and related responses. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 487–501.

Mareš, P. (1998). Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství.

Mikšík, O. (2001). Zjišťování bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti dotazníkem SPARO. Praha: Diaros.

Mikšík, O. (2003). Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum.

Mikšík, O. (2006). Ekonomické, osobnostní a situační pozadí základních postojů k životní realitě. In Pražské sociálně vědní studie. Edice pracovních sešitů PSSS. Psychologická řada. Praha: FSV UK.

Mikšík, O. (2006). Psychologické souvislosti, zdroje a důsledky nezaměstnanosti. In Pražské sociálně vědní studie. Edice pracovních sešitů PSSS. Psychologická řada. Praha: FSV UK.

Novosad, L. (2002). Kapitoly ze základů speciální pedagogiky. Somatopedie. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Opatřilová, D., & Zámečníková, D. (2005). Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU Brno, pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky.

Premusová, J., Sirovátka, T. (1996). K formování dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice. Sociologický časopis, 32, 39–50.

Sirovátka, T., & Řezníček, I. (Ed.). (1995). Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť, srovnávací studie tří okresů. Brno: Masarykova univerzita.

Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. (4. vydání). Praha: Portál.

Votava, J. (2005). Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum.

Vyhlídal, J., Mareš, P. (2006). Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. Praha: VÚPSV Brno.

Warr, P.B., & Jackson, P.R., (1984). Men without jobs: some correlates of age and length of unemployment. Journal of Occupational Psychology, 57, 77–85.

Zobrazit celé Skrýt