Poruchy čtení u nevidomých dětí - dyslexie?

Petra Helebrantová

Abstrakt

Poruchám čtení u nevidomých dětí není v ČR věnována dostatečná pozornost a výzkum této oblasti je zatím na počátku. Tento příspěvek proto poskytuje úvod do problematiky poruch čtení u žáků s vrozeným těžkým zrakovým postižením. Snaží se odpovědět na otázku, zda i u nevidomého žáka můžeme diagnostikovat dyslexii. Článek mapuje tuto problematiku od prevence poruch čtení, přes jejich diagnostiku a také nastiňuje možné metody práce se selhávajícími čtenáři bodového písma. Klíčovou roli zde hraje analýza možných příčin poruch čtení Braillova písma. Text se také zabývá vztahem mezi různými technikami čtení bodového písma a selháváním ve čtení. Nedílnou součástí této práce je pohled na některé současné zahraniční výzkumy.

Klíčová slova

dyslexie, nevidomost, Braillovo písmo, čtení

Literatura

Arter, Ch. (2000).Teaching young, failing braille readers [online]. In Gresnigt, H.A.A. (Ed.), Proceedings European Conference: Visions and strategies for the new century. Krakow: ICEVI [cit. 2010–7–12]. Dostupné na WWW: <http://www.icevi-europe.org/…04/04-11.doc>

Barlow-Brown, F., Connelly, V. (2002). The role of letter knowledge and phonological awareness in young braille readers. Journal of Research in Reading, 25, 3, 259–270.

Gillon, G. T., Young, A. A. (2002). The phonological awareness skills of children who are blind. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96, 1, 38–49.

Greaney, J. (1996). The Development of a new standardized Test of Children's Braille Reading Abilities in Britain. J of Visual Impairment & Blindness, 90, 3, 265–266.

Greaney, J., Reason, R. (1999). Phonological processing in Braille. Dyslexia, 5, 4,215–226.

Johnson, E. (2010). Differentiating between blindness and learning disabilities. Research paper [cit. 2010–7–12]. Dostupné na WWW: <http://teacherweb.com/…-Johnson.doc>

Ludíková, L., Maleček, M. (1993). Tyflopedie 3. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta.

Matějček, Z. (1987). Dyslexie. Praha: SPN.

Millar, S. (1997). Reading by touch. New York: Routledge.

Preda, V. (2009). Assessment and prevention of braille reading disabilities. Psychologia-Paedagogia, 2, 71–76.

Pring, L. (1984). A comparison of the word recognition processes of blind and sighted children. Child Development, 55(5), 1865–1877.

Samuels, Ch. (2008). Materials help dyslexic and blind. Education Week, 28, 14, 17–17.

Veispak, A., Ghesquiere, P. (2009). Severe reading problems in blind children. Similarities with developmental dyslexia? Doctoral research project [online], [cit. 2010–10–13]. Dostupné na WWW: <http://www.kuleuven.be/…3H080298.htm>

Veispak, A., Ghesquiere, P. (2010). Could specific braille reading difficulties result from developmental dyslexia? Journal of Visual Impairment & Blindness, 104, 4, 228–238.

Veispak, A., Boets, B.,Ghesquière, P. (2010). Relating Braille reading difficulties to developmental dyslexia: first empirical evidence [online]. Research Summit on Braille Reading and Writing. Denver, Colorado, June [cit. 2010–10–14]. Dostupné na WWW: <http://www.unco.edu/…Veispak.pptx>

Zobrazit celé Skrýt