New challenges in legal psychology: Theory and practice <br/> Vilnius, 21. 10. 2011: zpráva z konference

Lenka Mynaříková

V hlavním městě Litvy se 21. 10. 2011 pod názvem „New Challenges in Legal Psychology: Theory and Practice“ uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na forenzně-psychologickou problematiku.