Trénink trenérů: řízený trénink psychologů v oblasti psychologie neštěstí, krizí a traumatu ve východoevropských zemích

Jana Malíková

EFPA a její Stálý výbor pro psychologii krizí a neštěstí s podporou Rady Evropy – EUR-OPA Major Hazards Agreement organizuje od roku 2010 projekt zaměřený na trénink psychologů v oblasti psychologie neštěstí, krizí a traumatu ve východoevropských zemích. Projekt reaguje na potřeby v oblasti poskytování psychosociálních potřeb v Evropě, jež v posledních letech vyvstaly. V západní Evropě postupně vznikaly a zabydlely se systémy na poskytování psychosociální péče a jednou z forem rozvoje bylo vytváření sítě kontaktů a návazné péče napříč celou Evropou. Při porovnání systémů v zemích, kde tyto systémy již fungují a navazují na dobré specifické vzdělání pro odborníky a propracovanou síť univerzitního vzdělání, bylo zjištěno, že stále existují evropské země, které mají v těchto oblastech rezervy. Proto jsme se zaměřili na východoevropské státy, o nichž se domníváme, že zde forma takového typu vzdělávání chybí. Stálý výbor se zaměřil na přenos dosavadních zkušeností a přenositelných praktik. (..)