Dětská řeč a komunikace: poznatky vývojové psycholingvistiky.
(recenze)

Filip Smolík

Kniha Jana Průchy Dětská řeč a komunikace zaplňuje citelnou mezeru v naší odborné literatuře. Dosud u nás chyběl přehledný úvod do problematiky vývoje dětského jazyka, zejména typického vývoje. Informace v učebnicích vývojové psychologie, logopedie a pedagogiky byly často kusé, zastaralé nebo nesprávné, v odborných periodikách se pak objevovaly spíše články věnované určité speciální problematice. Publikace Jana Průchy tyto mezery do značné míry úspěšně zaplňuje.