Handbook of Art Therapy
(recenze)

Lenka Mynaříková

Českým arteterapeutům se v současnosti nabízí nevelké množství přeložené literatury, věnované především praktickému využití arteterapie za pomoci rozmanitých technik. Oblast arteterapie u nás stále není dostatečně ukotvena, a proto musí odborník mnoho poznatků čerpat z jiných souvisejících disciplín, například z dějin umění nebo ze zahraničních zdrojů. V zahraničí se arteterapii daří a vycházejí zde jak monografie, tak sborníky zaměřené na široké spektrum témat.