Nová cesta k léčbě šikany
(recenze)

Antonín Mezera

Problematika šikanování se v posledních dvaceti letech stala předmětem trvalého zájmu psychologů, učitelů i rodičovské veřejnosti. Je to pochopitelné, neboť se zvyšujícími se projevy agresivity ve školách vzrůstá nejen potřeba systémové prevence, ale i specializované pomoci odborníků, ke kterým autor publikace o nových cestách k léčbě šikany bezpochyby dlouhá léta patří.