Jak reformovat studium psychologie

Filip Smolík

Setkávám se často se studenty psychologie z různých kateder, kteří vyjadřují určitou nespokojenost s tím, jak jejich studium probíhá a co jim poskytuje. Příčin nespokojenosti je určitě celá řada a nekladu si za cíl je analyzovat. Jsem trochu smutný z toho, že mnoho studentských stesků se prakticky shoduje s těmi, které jsem před nějakými patnácti lety měl sám. Zároveň se z perspektivy své zkušenosti domnívám, že jeden ze základních problémů tkví v samé koncepci studia psychologie. Nespokojenost může mít řadu příčin, ale všechny by byly snadněji řešitelné, kdyby orientace studia měla zřetelné obsahové zaměření. Pokusím se zde takovou koncepci nastínit. Vyjdu přitom z toho, jak studium vypadá v současné době a co v něm nehraje.

Klíčová slova

studium psychologie